Moduły EDI

IONPURE

Moduły EDI

Elektordejonizacja jest kombinacją elektrodializy (ED) oraz demineralizacji na złożach jonitowych (DI). Dzięki zastosowaniu systemu mieszanego uzyskujemy eliminację niekorzystnych zjawisk towarzyszących każdej z tych metod osobno. Elektrodializa charakteryzowała się wysokim zużyciem energii elektrycznej i niską jakością produktu końcowego, a przy demineralizacji występowała konieczność stosowania reagentów chemicznych oraz powstawały agresywne ścieki. EDI uzyskuje wodę zdemineralizowaną o wysokich parametrach jakościowych, bez zużywania chemikaliów i przy niskim zużyciu energii elektrycznej.

Technologia elektrodejonizacji (EDI) jest to nowoczesna i w pełni zautomatyzowana metoda doczyszczania wody zdemineralizowanej.

Parametry operacyjne

  • Permeat
  • Retenat

Zalety

  • całkowite usunięcie nieorganicznej substancji rozpuszczonej,
  • wyeliminowanie powstania agresywnych ścieków,
  • wysoka jakość wyjściowa,
  • niewielkie rozmiary instalacji,
  • ekonomiczna eksploatacja,
  • pełne zautomatyzowanie,
  • proste i ciągłe działanie.

Technologia IONPURE oferuje moduły o różnych zastosowaniach:

Typ Wydajność minimalna Wydajność nominalna Wydajność maksymalna
IP-LXM04Z 1.0 m3/h 2.0 m3/h 3.0 m3/h
IP-LXM10Z 2.5 m3/h 2.0 m3/h 7.5  m3/h
IP-LXM18Z 4.5 m3/h 9.0 m3/h 13.5 m3/h
IP-LXM24Z 6.3 m3/h 12.5 m3/h 18.8 m3/h
IP-LXM30Z 7.5 m3/h 15.0 m3/h 22.5 m3/h
IP-LXM45Z 11.3 m3/h 22.5 m3/h 33.8 m3/h
Typ Wydajność minimalna Wydajność nominalna Wydajność maksymalna
IP-LXM4HI-3 1.0 m3/h 2.0 m3/h 3.0 m3/h
IP-LXM10HI-3 2.5 m3/h 2.0 m3/h 7.5  m3/h
IP-LXM18HI-3 4.5 m3/h 9.0 m3/h 13.5 m3/h
IP-LXM24HI-3 6.3 m3/h 12.5 m3/h 18.8 m3/h
IP-LXM30HI-3 7.5 m3/h 15.0 m3/h 22.5 m3/h
IP-LXM45HI-3 11.3 m3/h 22.5 m3/h 33.8 m3/h
Typ Wydajność minimalna Wydajność nominalna Wydajność maksymalna
IP-LXM04X 1.0 m3/h 2.0 m3/h 3.0 m3/h
IP-LXM10X 2.5 m3/h 2.0 m3/h 7.5  m3/h
IP-LXM18X 4.5 m3/h 9.0 m3/h 13.5 m3/h
IP-LXM24X 6.3 m3/h 12.5 m3/h 18.8 m3/h
IP-LXM30X 7.5 m3/h 15.0 m3/h 22.5 m3/h
IP-LXM45X 11.3 m3/h 22.5 m3/h 33.8 m3/h
Zastosowanie Typ Wydajność minimalna Wydajność nominalna Wydajność maksymalna
Dla wymagających strumieni wody VNX30-CDIT 3.4 m3/h 6.8 m3/h 10.2 m3/h
VNX15-CDIT 1.7 m3/h 3.4 m3/h 5.1 m3/h
Dla wody o wysokiej twardości VNX55-HH 4.5 / 5.2 m3/h

odzysk 80 % / 90%

10.0 / 11.4 m3/h

odzysk 80 % / 90%

12.6 / 14.1 m3/h

odzysk 80 % / 90%

Dla dużej wydajności VNX55-EP 5.7 m3/h

odzysk 90 % – 95%

12.5 m3/h

odzysk 90 % – 95%

18.7 m3/h

odzysk 90 % – 95%

Dla zastosowań w produkcji elektroniki VNX55-EX 7.5 m3/h 12.5 m3/h 16.7 m3/h
VNX55-E 7.5 m3/h 12.5 m3/h 16.7 m3/h
Dla zastosowań w energetyce VNX55-EP 7.5 m3/h 12.5 m3/h 18.7 m3/h
Typ Wydajność nominalna
IP-LabXT3 3.0 l/min
IP-LabXT5 5.0  l/min
IP-LabXT10 10.0  l/min
IP-LabXT15 15.0   l/min

Zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy na stronie kontaktowej

Zainteresowany współpracą z nami?