Nowe doświadczenie z badań pilotowych obróbki wstępnej CoMag oraz elektrodializy odwracalnej EDR

Nowe doświadczenie z badań pilotowych

W dniach 22-24 maja 2019r. w Szczyrku odbyło się XII Forum Dyskusyjne “Diagnostyka i chemia dla energetyki” organizowane przez firmę Energopomiar Sp. z o.o.

Podczas konferencji zaproszeni prelegenci zaprezentowali swoje doświadczenia z technologii gospodarki wodnej, kompleksowych rozwiązań dla gospodarki ściekowej w energetyce oraz nowoczesnych rozwiązań.

Firma Oriontec podzieliła się swoją wiedzą w zakresie odzysku wody tzw. „water reuse” prezentując referat dotyczący obróbki wstępnej oraz zawracania wody w energetyce.

Dziękujemy za zaproszenie oraz możliwość wygłoszenia prelekcji.

Do zobaczenia na kolejnych edycjach.Polecamy również