UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ

W dniach 21 – 23 maja 2018r. w Hotelu Stok w Wiśle odbyła się XVII edycja Konferencji Naukowo-Technicznej pt. “UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ” zorganizowana przez firmę Ecol.

Na konferencji poruszana została tematyka:

 • Przygotowanie wody do celów energetycznych – wyzwania, trendy, technologie, problemy
 • Kondycjonowanie czynnika w obiegach technologicznych elektrowni i elektrociepłowni
 • Normy, wytyczne, reżimy, rekomendacje, prawo
 • Uszkodzenia niemechaniczne elementów urządzeń energetycznych – doświadczenia eksploatacyjne i remontowe, problemy i rozwiązania
 • Udział i rola chemii energetycznej w diagnostyce urządzeń
 • Innowacyjne metody i technologie chemicznego i niechemicznego oczyszczania urządzeń
 • Dekontaminacja instalacji przemysłowych
 • Ochrona antykorozyjna urządzeń
 • Nowoczesny serwis olejowo – smarowniczy
 • Diagnostyka olejowa w praktyce
 • Nowoczesne technologie wsparcia utrzymania ruchu

Firma Oriontec pełniła funkcję głównego sponsora oraz wygłosiła dwie prelekcję o tytułach: „Nowoczesne metody uzdatniania w zawracaniu strumieni wodnych – EDR (elektrodializa odwracalna)” oraz „CoMag – innowacyjny i nowoczesny sposób usuwania związków koloidalnych oraz zawiesin z wody na bazie magnetytu, jako obciążnika mineralnego oraz metod konwencjonalnych”.

Serdecznie dziękujemy za przybycie wszystkim gościom oraz firmie Ecol za zorganizowanie konferencji.Polecamy również