Woda i Ścieki w Przemyśle

W dniach 24-25 września 2018r. firma Oriontec uczestniczyła w XII Konferencji Woda i Ścieki w Przemyśle oraz XI Konferencji Woda i Ścieki w Przemyśle Spożywczym, które odbywały się Krakowie.

Oriontec, jako sponsor główny konferencji, zaprezentował się w panelu otwierający konferencję, przedstawiając temat „Nowoczesne technologie w uzdatnianiu wody„. Prelekcję wygłosił Prezes firmy, Krzysztof Jasik.