Membránové odplynění

Membránové odplynění zajišťuje významný prospěch v průmyslových procesech formou odstraňování nebo přidávání plynu do média, např. odstranění oxidu uhličitého může snížit vliv koroze na nádrže a trubky, což šetří vynaložené prostředky a snižuje provozní náklady. Odstranění těchto plynů může také zlepšit proces výkonnost a zabránit negativních vlivům ve výrobě.

Přednosti membránového odplynění:

  • vysoký tlak na vstupu a jeho nepatrný pokles snižují nároky tlakového čerpadla,
  • maximalizace povrchu zajišťuje vysokou prostorovou výkonnost,
  • nevyžaduje chemikálie,
  • pružnost,
  • provoz v širokém rozsahu intenzity průtoku,

Tyto výrobky vznikly v mnoha variantách, které maximalizují výkonnost a provozní vlastnosti, se zohledněním intenzity průtoku a jiných s nimi spojených požadavků.

Technologie membránového odplynění umožňuje snížit obsah plynů ve vodě.

Možnost instalace

Nádrže na pitnou vodu

Odstraňuje oxid uhličitý a kyslík z nádrže s pitnou vodou, chrání nádrž a trubky proti korozi, zatímco provozní náklady klesají společně s malou spotřebou chemie nebo bez ní.

Vysoká čistota

Odstraňuje oxid uhličitý po reverzní osmóze, ale před iontovou výměnou nebo elektrodeionizací/demineralizací, snižuje tak spotřebu chemikálií a umožňuje lepší výkon jednotek elektrodeionizace/demineralizace. Menší zatížení oxidu uhličitého zlepšuje odstraňování oxidu křemičitého a boru.

Dvojitá RO

Odstraňuje oxid průchodem přes dvojitý systém RO snížením spotřeby chemikálií a tvořením usazenin solí obtížně rozpustných na povrchu membrány.

[video src="https://www.liquicel.com/swfs/SuperPhobic%20animation%20ver13e%2010-11.mp4" /]
[stm_sidebar sidebar=“577″]

Máte zájem o spolupráci s námi?