Nanofiltrace NF

zmniejszone (8)

Nanofiltrace NF

Technologie nanofiltrace NF odstraňuje hlavně dvojmocné ionty a větší částice a ve výsledku poskytuje vysokou přesnost procesu filtrace vody na iontové úrovni.

Systém nanofiltrace se používá v aplikacích s nižšími kvalitativními požadavky na reverzní osmózu, např. okruhy chladicí vody, úprava bazénové vody, obrácení proudů a uzavírání okruhů.

Zařízení používáme pro úpravu vody pro výrobu čili k částečnému odsolování vody za účelem dekarbonizace, změkčení nebo znovuzískání vody z odpadních vod. Jiným použitím nanofiltrace je odstraňování specifických komponentů, tj. barvicích přípravků z průmyslové vody, odstraňování pesticidů ze spodních vod, odstraňování dusičnanů.

Máte zájem o spolupráci s námi?