Moduł Nexed

Moduły EDR

Elektrodializa odwracalna EDR jest niskociśnieniowym, membranowym procesem odsalania wody.

Jony są transportowane przez membrany selektywnie przepuszczalne. Transport jonów zachodzi pod wpływem gradientu potencjału elektrycznego. Naprzemienne membrany jonoselektywne (anionowe i kationowe) tworzą oddzielone strumienie stężonej i rozcieńczonej wody zasilającej.

Schemat EDR

Elektrodializa odwracalna EDR jest to procesem polegający na usuwaniu soli z wody, poprzez transport jonów przez selektywne membrany.

Zalety elektrodializy odwracalnej EDR

  • inteligentne usuwanie TDS zmniejsza zapotrzebowanie na energię,
  • moduł jest zoptymalizowany pod kątem niskiego zużycia energii,
  • małej powierzchni zabudowy,
  • najnowocześniejsze membrany jonoselektywne,
  • zautomatyzowana produkcja w celu optymalizacji wydajności,
  • duży odzysk,
  • niskie ciśnienie robocze.

Zastosowanie modułów EDR

Innowacyjne technologie takie jak elektrodializa odwracalna umożliwiają zdecydowane zmniejszenie ilości ścieków, które są produktem ubocznym powstającym w przedsiębiorstwach i fabrykach. Proces odwróconej osmozy jest wykorzystywany w przypadkach, gdy konieczne jest odsolenie wody na poziomie 99%, jest jednak procesem bardzo kosztownym ze względu na wysoką energochłonność.

Zastosowanie odwróconej osmozy jest zatem miarodajnym procesem jedynie wtedy, gdy produktem końcowym musi być woda o najwyższym poziomie odsolenia, stosowana w obiegach wodno-parowych. W przeciwieństwie do wyżej wymienionego procesu technologia EDR wykorzystuje o wiele mniejsze ciśnienie dla medium zasilającego i stanowi znacznie tańszą alternatywę dla odsalania cieczy. Jest jednak procesem mniej efektywnym i może stanowić jedynie zastąpienie części technologii w procesie uzdatniania wstępnego, pierwszego stopnia odsalania wody, a także w dwustopniowej instalacji odwróconej osmozy.

Na czym polega elektrodializa odwracalna EDR?

Istotą tego procesu jest transport jonów przez membrany selektywne anionowo i kationowo, wykorzystując w tym celu prąd. Elektrodializa odwracalna jest możliwa dzięki zastosowaniu membran jonoselektywnych, dzięki którym możliwe jest przepuszczenie jonów naładowanych dodatnio, a także ujemnie. W tym przypadku agregowanie membran występuje w postaci tak zwanych subblocków, umożliwiających jednoczesny przepływ strumieni zawierających zarówno wysoką, jak i niską ilość soli.

Recyrkulacja jest procesem kontrolowanym, a także w pełni zautomatyzowanym, dzięki niej wysoko zasolony strumień przed osiągnięciem swojej górnej granicy ulega procesom zmiany polaryzacji. Taka zmiana w przepływie zasolonego strumienia odpowiada za możliwości samoczyszczące modułu. Całość takiego procesu, uwzględniająca wszystkie wymienione mechanizmy nosi nazwę elektrodializy odwracalnej.

Typoszereg modułów elektrodializy odwracalnej EDR:

TypLiczba sub-blocksMinimalny przepływ [m³/h]Nominalny przepływ [m³/h]Maksymalny przepływ [m³/h]
NEXED32-pass (2:2)1,73,03,4
NEXED62-pass (4:4)3,46,06,8
NEXED122-pass (8:8)6,812,013,6
[stm_sidebar sidebar=”577″]

Zainteresowany współpracą z nami?