Moduły EDR

nexed

Moduły EDR

Elektrodializa odwracalna EDR jest niskociśnieniowym, membranowym procesem odsalania wody.

Jony są transportowane przez membrany selektywnie przepuszczalne. Transport jonów zachodzi pod wpływem gradientu potencjału elektrycznego. Naprzemienne membrany jonoselektywne (anionowe i kationowe) tworzą oddzielone strumienie stężonej i rozcieńczonej wody zasilającej.

subblock

Elektrodializa odwracalna EDR jest to procesem polegający na usuwaniu soli z wody, poprzez transport jonów przez selektywne membrany.

Zalety elektrodializy odwracalnej EDR

  • inteligentne usuwanie TDS zmniejsza zapotrzebowanie na energię,
  • moduł jest zoptymalizowany pod kątem niskiego zużycia energii,
  • małej powierzchni zabudowy,
  • najnowocześniejsze membrany jonoselektywne,
  • zautomatyzowana produkcja w celu optymalizacji wydajności,
  • duży odzysk,
  • niskie ciśnienie robocze.

Typoszereg modułów elektrodializy odwracalnej EDR:

TypLiczba sub-blocksMinimalny przepływ [m³/h]Nominalny przepływ [m³/h]Maksymalny przepływ [m³/h]
NEXED32-pass (2:2)1,73,03,4
NEXED62-pass (4:4)3,46,06,8
NEXED122-pass (8:8)6,812,013,6

Zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy na stronie kontaktowej

Zainteresowany współpracą z nami?