Elektrodejonizacja EDI

Moduł EDI

Elektrodejonizacja EDI

Elektordejonizacja jest kombinacją elektrodializy (ED) oraz demineralizacji na złożach jonitowych (DI). Dzięki zastosowaniu systemu mieszanego uzyskujemy eliminację niekorzystnych zjawisk towarzyszących każdej z tych metod osobno. Elektrodializa charakteryzowała się wysokim zużyciem energii elektrycznej i niską jakością produktu końcowego, a przy demineralizacji występowała konieczność stosowania reagentów chemicznych oraz powstawały agresywne ścieki. EDI uzyskuje wodę zdemineralizowaną o wysokich parametrach jakościowych, bez zużywania chemikaliów i przy niskim zużyciu energii elektrycznej.

Technologia elektrodejonizacji (EDI) jest to nowoczesna i w pełni zautomatyzowana metoda doczyszczania wody zdemineralizowanej.

Zalety elektrodejonizacji EDI

  • całkowite usunięcie nieorganicznej substancji rozpuszczonej,
  • wyeliminowanie powstania agresywnych ścieków,
  • wysoka jakość wyjściowa,
  • niewielkie rozmiary instalacji,
  • ekonomiczna eksploatacja,
  • pełne zautomatyzowanie,
  • proste i ciągłe działanie.

Zainteresowany współpracą z nami?