Dysze filtrujące

Dysze filtracyjne

Dysze filtracyjne to nieodzowny element filtrów wody, znajdujący zastosowanie w przemyśle, m.in. na basenach, stacjach uzdatniania wody dla wymienników jonitowych, w wodociągach czy elektrociepłowniach. Dysze filtracyjne to człon konieczny nie tylko w filtrach ciśnieniowych, ale również grawitacyjnych. Od ich jakości zależy jakość i poziom czystości wody. Dysze filtracyjne wyższej jakości zapobiegają przedostawaniu się do wody zanieczyszczeń, np. piasku czy żwiru.

Zastosowanie w praktyce dysz filtracyjnych

Na rynku dostępnych jest wiele różnorodnych dysz filtracyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i o zróżnicowanych parametrach. Z ich szerokim zastosowaniem możemy spotkać się m.in. w:

 • odżelaziaczach, gdzie dysza filtracyjna jest w stanie przefiltrować ciecz tak, aby zapobiec negatywnym skutkom nadmiernej ilości żelaza;
 • stacjach uzdatniania wody;
 • wodociągach przemysłowych, przy zastosowaniu filtrów zamkniętych;
 • wśród układów basenowych i w pralniach;
 • przy drenażu filtracyjnym z zastosowaniem płyt odsączających i filtrów otwartych;
 • akwarystyce, gdzie do filtrowania wody używa się filtrów otwartych;
 • wodociągach przemysłowych przy zastosowaniu filtrów zamkniętych.
 • przy demineralizacji wody z zastosowaniem wymienników jonitowych.

Dysze filtracyjne stosowane są w filtrach mechanicznych, do wymienników jonitowych oraz funkcjonalnie podobnych urządzeniach, a dzięki wykonaniu z tworzywa sztucznego, są bezpieczne w kontakcie z żywnością i wodą pitną.

Dysze filtracyjne – klasyfikacja

Jednym z nadrzędnych parametrów dyszy filtracyjnej jest wielkość jej szczelin. Warto pamiętać, aby nie było one zbyt duże, ponieważ zapobiegnie to przedostaniu się zanieczyszczeń i śmieci do przefiltrowanej wody – przydatne np. dla układów basenowych. Nie mogą być również zbyt małe, gdyż zmniejszony w ten sposób przepływ wody sprawi, że pompy zmuszone będą do wykonania znacznie większej pracy przy zachowaniu takich samych założeń, co bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia kosztów.

Dysze filtracyjne różnią się również kształtem głowicy i długością członka. Niezbędne jest uwzględnienie tych kryteriów już na poziomie planowania sieci filtracyjnej. Takie niedopatrzenie może skutkować niskim poziomem filtracji i złą pracą układów filtracyjnych. Kształty grzybka wpływają na rozkład medium płuczącego, a także całą powierzchnię objętą płukaniem.
Ponadto, dysze mogą być wykonane z różnych materiałów:

 • Polipropylenu z wypełnieniem szklanym – dla zwiększenia odporności na wysokie temperatury, z maksymalną110°C.
 • Polipropylenu z wypełnieniem mineralnym – dla zachowania zwiększonej stabilności i odporności na ściskanie w wyższych temperaturach
 • PVDF – dla podniesienia wytrzymałości mechanicznej, odporności na ścieranie, stabilności termicznej oraz w zachowaniu czystości i odporności chemicznej

Dysze filtracyjne z tworzyw sztucznych charakteryzują się wysoką elastycznością, wytrzymałością z jednoczesnym zachowaniem niskiej ceny w przeliczeniu na jedną dyszę. Co więcej, częściowa rozszerzalność szczelin grzybka, pozwala na utrzymanie dyszy w czystości.

[stm_sidebar sidebar=”577″]

Zainteresowany współpracą z nami?