Misja Oriontec

"Odpowiedzialne uzdatnianie wody"

Przemysłowe filtry do wody

Przemysłowe filtry do wody stanowią jedną z najpopularniejszych i zarazem najefektywniejszych metod pozbywania się zanieczyszczeń o wymiarach 0,5-100 mikronów występujących w cieczy. Stosowanie przemysłowych filtrów mechanicznych gwarantuje nie tylko czystą wodę, ale również zapobiega uszkodzeniu urządzeń i maszyn wykorzystywanych w zakładach produkcyjnych, czy fabrykach. Zalecane jest korzystanie jedynie z urządzeń o najwyższej jakości, zapewniających szereg rozwiązań dla przemysłu, które gwarantują wysoką jakość i niezawodność działania.

Odzysk wody – systemy odzysku wody

Odzyskiwanie szarej wody deszczowej lub wody pochodzącej z innych procesów przemysłowych (płukanie filtrów – uzdatnianie popłuczyn, zawracanie wody z płukania), to procesy polegające na recyklingu cieczy w takim stopniu, aby możliwe było jej ponowne użycie i zawrócenie do procesu lub obiegu. Stanowi doskonałe rozwiązanie wszędzie tam, gdzie występuje wysokie zużycie wody. Określenie szara woda przeznaczone jest dla cieczy o charakterystycznym brudnym zabarwieniu oraz klasyfikacji jako niezdatna do picia, a w skrajnych przypadkach nawet skażona.

Instalowanie systemów uzdatniania wody to ekonomiczna metoda zyskująca od lat coraz większe zainteresowanie w sektorach użytkowych jak biurowce, hotele, fabryki, a nawet osiedla mieszkaniowe. Pojawiające się na rynku nowe technologie, pozwalają na zagospodarowanie w obszarach przemysłowych, traktowanej do tej pory jako ściek wody i zawrócenie jej do procesu. W zależności od występujących zanieczyszczeń można rozważać zastosowanie technologie kompleksowej koagulacji, sedymentacji z obciążeniem mineralnym CoMag, lub elektrodializy odwracalnej prowadzącej do częściowego odsalania strumienia wody.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu bazujemy na
sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązaniach
dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

Partnerzy

Woda demineralizowana w przemyśle

Woda zdemineralizowana stanowi efekt procesów destylacji i pozbawiona jest substancji szkodliwych oraz soli mineralnych. Dzięki swoim unikalnym właściwościom znajduje szereg zastosowań w wielu dziedzinach przemysłu. Jednymi z najczęstszych są produkcja leków, kosmetyków, akumulatorów, pary na potrzeby bloków energetycznych, a nawet jako półprodukt dla ciemni fotograficznych. Istotnymi właściwościami wody destylowanej są oczyszczenie z prawie wszystkich jonów, co jednocześnie gwarantują bardzo niską przewodność i wysoką jakość. Technologiami służącymi osiągnięcie w przemyśle efekt demineralizacji są odwrócona osmoza RO oraz elektrodejonizacja EDI.

Odnowa, doczyszczanie wody

W celu uzyskania lepszej klarowności i jakości wód procesowych, a także ścieków, stosowane są urządzenia pozwalające na silniejsze doczyszczenie ulegającej procesom filtracji cieczy. W tym celu stosuje się szereg instalacji, gwarantujących wodzie osiągnięcie stopnia czystości niezbędnego do jej ponownego użycia. Wyróżnić możemy instalacje doczyszczania, dezynfekcji oraz uzdatniania, które są dobierane pod kątem parametrów, jakie ma uzyskać powstała w wyniku filtracji woda.