Moduł EDI

Moduły EDI

Elektordejonizacja jest kombinacją elektrodializy (ED) oraz demineralizacji na złożach jonitowych (DI). Dzięki zastosowaniu systemu mieszanego uzyskujemy eliminację niekorzystnych zjawisk towarzyszących każdej z tych metod osobno. Elektrodializa charakteryzowała się wysokim zużyciem energii elektrycznej i niską jakością produktu końcowego, a przy demineralizacji występowała konieczność stosowania reagentów chemicznych oraz powstawały agresywne ścieki. EDI uzyskuje wodę zdemineralizowaną o wysokich parametrach jakościowych, bez zużywania chemikaliów i przy niskim zużyciu energii elektrycznej.

Technologia elektrodejonizacji (EDI) jest to nowoczesna i w pełni zautomatyzowana metoda doczyszczania wody zdemineralizowanej.

Zalety elektrodejonizacji EDI

  • całkowite usunięcie nieorganicznej substancji rozpuszczonej,
  • wyeliminowanie powstania agresywnych ścieków,
  • wysoka jakość wyjściowa,
  • niewielkie rozmiary instalacji,
  • ekonomiczna eksploatacja,
  • pełne zautomatyzowanie,
  • proste i ciągłe działanie.

Technologia IONPURE oferuje moduły o różnych zastosowaniach:

TypWydajność minimalnaWydajność nominalnaWydajność maksymalna
IP-LXM04Z0,22 m3/h0,44 m3/h0,67 m3/h
IP-LXM10Z0,55 m3/h1,1 m3/h1,65  m3/h
IP-LXM18Z1,1 m3/h2,0 m3/h3,1 m3/h
IP-LXM24Z1,4 m3/h2,8 m3/h4,2 m3/h
IP-LXM30Z1,65 m3/h3,3 m3/h5,11 m3/h
IP-LXM45Z2,55 m3/h5,1 m3/h7,67 m3/h
TypWydajność minimalnaWydajność nominalnaWydajność maksymalna
IP-LXM4HI-30,22 m3/h0,44 m3/h0,67 m3/h
IP-LXM10HI-30,55 m3/h1,1 m3/h1,65  m3/h
IP-LXM18HI-31,1 m3/h2,0 m3/h3,1 m3/h
IP-LXM24HI-31,4 m3/h2,8 m3/h4,2 m3/h
IP-LXM30HI-31,65 m3/h3,3 m3/h5,11 m3/h
IP-LXM45HI-32,55 m3/h5,1 m3/h7,67 m3/h
TypWydajność minimalnaWydajność nominalnaWydajność maksymalna
IP-LXM04X0,22 m3/h0,44 m3/h0,67 m3/h
IP-LXM10X0,55 m3/h1,1 m3/h1,65  m3/h
IP-LXM18X1,1 m3/h2,0 m3/h3,1 m3/h
IP-LXM24X1,4 m3/h2,8 m3/h4,2 m3/h
IP-LXM30X1,65 m3/h3,3 m3/h5,11 m3/h
IP-LXM45X2,55 m3/h5,1 m3/h7,67 m3/h
ZastosowanieTypWydajność minimalnaWydajność nominalnaWydajność maksymalna
Dla wymagających strumieni wodyVNX30-CDIT3.4 m3/h6.8 m3/h10.2 m3/h
VNX15-CDIT1.7 m3/h3.4 m3/h5.1 m3/h
Dla wody o wysokiej twardościVNX55-HH4.5 / 5.2 m3/h

odzysk 80 % / 90%

10.0 / 11.4 m3/h

odzysk 80 % / 90%

12.6 / 14.1 m3/h

odzysk 80 % / 90%

Dla dużej wydajnościVNX55-EP5.7 m3/h

odzysk 90 % – 95%

12.5 m3/h

odzysk 90 % – 95%

18.7 m3/h

odzysk 90 % – 95%

Dla zastosowań w produkcji elektronikiVNX55-EX7.5 m3/h12.5 m3/h16.7 m3/h
VNX55-E7.5 m3/h12.5 m3/h16.7 m3/h
Dla zastosowań w energetyceVNX55-EP7.5 m3/h12.5 m3/h18.7 m3/h
TypWydajność nominalna
IP-LabXT33.0 l/min
IP-LabXT55.0  l/min
IP-LabXT1010.0  l/min
IP-LabXT1515.0   l/min
MX-3030.0 l/min
MX-6062.5 l/min
MX-125125.0 l/min
MX-250250.0 l/min
MX-500500.0 l/min
[stm_sidebar sidebar=”577″]

Zainteresowany współpracą z nami?