żywice jonowymienne

Żywice jonowymienne DuPont

Oferujemy żywice jonowymienne produktowane przez firmę DuPont, przeznaczone do zmiękczania, dekarbonizacji, demineralizacji, redukcji zawartości organiki oraz usuwania azotanów z wody. Mają szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu poczynając od przemysłu górniczego, a skończywszy na zastosowaniach domowych.

Poprzednia nazwaNowa nazwaTypStrukturaForma
DOWEX MARATHON C NaAMBERLITE HPR1100 NaSAC – STRONG ACID CATIONGelStyrenic
DOWEX MARATHON 1200 HAMBERLITE HPR1200 HSAC – STRONG ACID CATIONGelStyrenic
DOWEX MARATHON 1200 NaAMBERLITE HPR1200 NaSAC – STRONG ACID CATIONGelStyrenic
DOWEX MARATHON 1300 HAMBERLITE HPR1300 HSAC – STRONG ACID CATIONGelStyrenic
DOWEX MARATHON 1300 NaAMBERLITE HPR1300 NaSAC – STRONG ACID CATIONGelStyrenic
DOWEX MARATHON 4200 ClAMBERLITE HPR4200 ClSBA – STRONG BASE ANIONGelStyrenic
DOWEX MARATHON 4200 OHAMBERLITE HPR4200 OHSBA – STRONG BASE ANIONGelStyrenic
DOWEX MARATHON 550A ClAMBERLITE HPR4700 ClSBA – STRONG BASE ANIONGelStyrenic
DOWEX MARATHON 550A OHAMBERLITE HPR4700 OHSBA – STRONG BASE ANIONGelStyrenic
AMBERLITE IRA458RF ClAMBERLITE HPR4580 ClSBA – STRONG BASE ANIONGelAcrylic
AMBERLITE IRA478RF ClAMBERLITE HPR4780 ClSBA – STRONG BASE ANIONGelAcrylic
DOWEX MARATHON A ClAMBERLITE HPR4800 ClSBA – STRONG BASE ANIONGelStyrenic
DOWEX MARATHON A OHAMBERLITE HPR4800 OHSBA – STRONG BASE ANIONGelStyrenic
DOWEX MARATHON 11AMBERLITE HPR4811 ClSBA – STRONG BASE ANIONGelStyrenic
DOWEX MARATHON A2AMBERLITE HPR4100C ClSBA type II – STRONG BASE ANIONGelStyrenic
AMBERLITE IRA67RFAMBERLITE HPR6700WBA – WEAK BASE ANIONGelAcrylic
AMBERLITE IRA70RFAMBERLITE HPR7000WBA – WEAK BASE ANIONGelAcrylic
DOWEX MARATHON MSCAMBERLITE HPR2900 HSAC – STRONG ACID CATIONMP – MAKROPOROWATAStyrenic
DOWEX MARATHON MSC NaAMBERLITE HPR2900 NaSAC – STRONG ACID CATIONMP – MAKROPOROWATAStyrenic
DOWEX MARATHON 8300AMBERLITE HPR8300 HWAC – WEAK ACID CATIONMP – MAKROPOROWATAAcrylic
AMBERLITE HPR8400 HWAC – WEAK ACID CATIONMP – MAKROPOROWATAAcrylic
DOWEX MARATHON 9100 ClAMBERLITE HPR9100 ClSBA type II – STRONG BASE ANIONMP – MAKROPOROWATAStyrenic
DOWEX MARATHON MSAAMBERLITE HPR2900 ClSBA – STRONG BASE ANIONMP – MAKROPOROWATAStyrenic
DOWEX MARATHON WBAAMBERLITE HPR9500WBA – WEAK BASE ANIONMP – MAKROPOROWATAStyrenic
DOWEX MARATHON 9600AMBERLITE HPR9600WBA – WEAK BASE ANIONMP – MAKROPOROWATAStyrenic
AMBERLITE IRA96RFAMBERLITE HPR9700WBA – WEAK BASE ANIONMP – MAKROPOROWATAStyrenic
Poprzednia nazwaNowa nazwaTypStrukturaForma
AMBERLITE IRA120 HAMBERLITE IRC120 HSAC – STRONG ACID CATIONGelStyrenic
AMBERLITE IRA120 NaAMBERLITE IRC120 NaSAC – STRONG ACID CATIONGelStyrenic
AMBERLITE IRA402 ClAMBERLITE IRA402 ClSBA – STRONG BASE ANIONGelStyrenic
AMBERLITE IRA458 ClAMBERLITE IRA458 ClSBA – STRONG BASE ANIONGelAcrylic
AMBERLITE IRA410 ClAMBERLITE IRA410 ClSBA type II – STRONG BASE ANIONGelStyrenic
AMBERLITE IRA67AMBERLITE IRA67WBA – WEAK BASE ANIONGelAcrylic
AMBERLITE 200C NaAMBERLITE IRC200 NaSAC – STRONG ACID CATIONMP – MAKROPOROWATAStyrenic
AMBERLITE IRC83AMBERLITE IRC83 HWAC – WEAK ACID CATIONMP – MAKROPOROWATAAcrylic
AMBERLITE IRA900 ClAMBERLITE IRA900 ClSBA – STRONG BASE ANIONMP – MAKROPOROWATAStyrenic
AMBERLITE IRA910 ClAMBERLITE IRA910 ClSBA type II – STRONG BASE ANIONMP – MAKROPOROWATAStyrenic
AMBERLITE IRA96AMBERLITE IRA96WBA – WEAK BASE ANIONMP – MAKROPOROWATAStyrenic
Poprzednia nazwaNowa nazwaTypStrukturaForma
AMBERLITE SCAV1AMBERLITE SCAV1GelAcrylic
AMBERLITE SCAV2AMBERLITE SCAV2MP – MAKROPOROWATAAcrylic
DOWEX TAN-1AMBERLITE SCAV3 ClMP – MAKROPOROWATAStyrenic
AMBERLITE IRA958 ClAMBERLITE SCAV4 ClMP – MAKROPOROWATAAcrylic
Poprzednia nazwaNowa nazwaTypStrukturaForma
AMBERLITE MB9LAMBERLITE MBL H/OHSAC/SBAGelStyrenic
AMBERLITE MB20AMBERLITE MB20 H/OHSAC/SBAGelStyrenic
AMBERLITE MB6113AMBERLITE MB6113 H/OHSAC/SBAGelStyrenic
Poprzednia nazwaNowa nazwaTypStrukturaForma
AMBERLITE RF14AMBERLITE 14iINERTPolypropylenPolypropylen
DOWEX UPCORE IF-62AMBERLITE 62iINERTPolypropylenPolypropylen
DOWEX MONOSPHERE 600iAMBERLITE 600iINERTGelAcrylic
Poprzednia nazwaNowa nazwaTypStrukturaForma
DOWEX MONOSPHERE 650C HAMBERLITE HPR650 HSAC – STRONG ACID CATIONGelStyrenic
DOWEX MONOSPHERE 1400PC HAMBERLITE HPR 1400 HSAC – STRONG ACID CATIONGelStyrenic
AMBERJET 1600 HAMBERLITE HPR1600 HSAC – STRONG ACID CATIONGelStyrenic
DOWEX MONOSPHERE 550A OHAMBERLITE HPR550 OHSBA – STRONG BASE ANIONGelStyrenic
DOWEX MONOSPHERE 550A ClAMBERLITE HPR550 ClSBA – STRONG BASE ANIONGelStyrenic
AMBERJET 2000 HAMBERLITE HPR2000 HSAC – STRONG ACID CATIONMP – MAKROPOROWATAStyrenic
AMBERJET 2800 HAMBERLITE HPR2800 HSAC – STRONG ACID CATIONMP – MAKROPOROWATAStyrenic
AMBERSEP 252 HAMBERLITE HPR252 HSAC – STRONG ACID CATIONMP – MAKROPOROWATAStyrenic
AMBERJET 9000 OHAMBERLITE HPR9000 OHSBA – STRONG BASE ANIONMP – MAKROPOROWATAStyrenic
AMBERJET 9000 SO4AMBERLITE HPR9000 SO4SBA – STRONG BASE ANIONMP – MAKROPOROWATAStyrenic
AMBERSEP 900 OHAMBERLITE HPR900 OHSBA – STRONG BASE ANIONMP – MAKROPOROWATAStyrenic
AMBERSEP 900 SO4AMBERLITE HPR900 SO4SBA – STRONG BASE ANIONMP – MAKROPOROWATAStyrenic
Poprzednia nazwaNowa nazwaTypStrukturaForma
AMBERLITE IRN77AMBERLITE IRN77 HSAC – STRONG ACID CATIONGelStyrenic
AMBERLITE IRN97 HAMBERLITE IRN97 HSAC – STRONG ACID CATIONGelStyrenic
AMBERLITE IRN99 HAMBERLITE IRN99 HSAC – STRONG ACID CATIONGelStyrenic
AMBERLITE IRN78AMBERLITE IRN78 OHSBA – STRONG BASE ANIONGelStyrenic
AMBERLITE IRN67RAMBERLITE IRN67WBA – WEAK BASE ANIONGelAcrylic
AMBERLITE IRN9652AMBERLITE IRN9652 HSAC – STRONG ACID CATIONMP – MAKROPOROWATAStyrenic
DOWEX C-75 NG HAMBERLITE IRN9675 HSAC – STRONG ACID CATIONMP – MAKROPOROWATAStyrenic
DOWEX MONOSPHERE MP-725AAMBERLITE IRN9725 OHSBA – STRONG BASE ANIONMP – MAKROPOROWATAStyrenic
AMBERLITE IRN9766AMBERLITE IRN9766 OHSBA – STRONG BASE ANIONMP – MAKROPOROWATAStyrenic
AMBERLITE IRN150AMBERLITE IRN150 H/OHSAC/SBAGelStyrenic
AMBERLITE IRN160AMBERLITE IRN160 H/OHSAC/SBAGelStyrenic
AMBERLITE IRN164AMBERLITE IRN164 Li/OHSAC/SBAGelStyrenic
AMBERLITE IRN170AMBERLITE IRN170 H/OHSAC/SBAGelStyrenic
AMBERLITE IRN360AMBERLITE IRN360 H/OHSAC/SBAGelStyrenic
AMBERLITE IRN217AMBERLITE IRN217 Li/OHSAC/SBAGelStyrenic
AMBERLITE IRN317AMBERLITE IRN317 Li/OHSAC/SBAGelStyrenic
AMBERLITE IRN9687AMBERLITE IRN9687 Li/OHSAC/SBAMP – MAKROPOROWATAStyrenic
AMBERLITE IRN9882AMBERLITE IRN9882 H/OHSAC/SBAMP – MAKROPOROWATAStyrenic

Dlaczego żywice jonowowymienne DuPont?

Zwiększające się normy dotyczące klasyfikacji cieczy oraz jej jakości powodują, że woda przeznaczona do celów konsumpcyjnych może być oczyszczana jedynie specjalistycznymi żywicami, posiadającymi odpowiednie atesty. W trakcie procesów wymiany jonowej filtrowane ciecze muszą spełniać wymogi konkretnych jonitów. W sytuacji, w której dochodzi do odchyleń od ustalonych norm, niezbędna jest również filtracja wstępna, wykonywana przed procesami jonowymi.

Podczas wymiany jonowej możliwe jest wyselekcjonowanie parametrów poddawanych filtracji, co umożliwia uzyskanie deanionizacji, demineralizacji oraz dekationizacji w założonym stopniu. Tego rodzaju rozwiązania znajdują swoje zastosowanie przede wszystkim w układach uzdatniających wodę. Żywicę jonowymienną DUPONT charakteryzuje wysoka skuteczność oraz jakość. Dzięki dbałości o najmniejsze detale i komponenty jest również materiałem bardzo wydajnym, co znacząco wydłuża możliwy czas eksploatacji.

Zastosowanie żywic jonowowymiennych DuPont

Systemy oczyszczania wody stosujące żywice jonowymienne są wykorzystywane głównie, kiedy efektem ma być ciecz o wysokim stopniu czystości. Osiągnięcie tak wysokiej klarowności jest możliwe dzięki właściwości jonitów do selektywnej wymiany jonów, dzięki której część jonów przepływa przez żywicę jonowymienną, a część jest zabierana. Żywice jonowymienne są używane w celu eliminacji ciał niepożądanych, rozpuszczonych w oczyszczanej cieczy. Procesy uzdatniania wody są zatem jednym z najbardziej popularnych sektorów, w których wykorzystywana jest żywica jonowowymienna.

Dla przemysłu filtracja żywica jonowymienna znajduje zastosowanie do wytwarzania nieskazitelnie czystej cieczy, napędzającej kotły parowe celem wytworzenia energii. Dzięki tak czystej wodzie możliwe jest uniknięcie ewentualnej korozji czy inkrustacji, co znacząco przekłada się na niezawodność, efektywność oraz wydajność pracy elektrowni. Przy oczyszczaniu wód gruntowych i ścieków, ogromną zaletą żywicy jonowowymiennej jest eliminacja substancji toksycznych z cieczy. Marka DUPONT oferuje wiele rozwiązań pozwalający na usunięcie również metali ciężkich czy substancji organicznych.

Do najpopularniejszych zastosowań żywic jonowymiennych można zaliczyć:

  • demineralizacja,
  • odsalanie,
  • zmiękczanie,
  • eliminacja fosforanów,
  • eliminacja zanieczyszczeń organicznych,
  • eliminacja metali ciężkich.
[stm_sidebar sidebar=”577″]

Zainteresowany współpracą z nami?