Nanofiltracja NF

zmniejszone (8)

Nanofiltracja NF

Technologia nanofiltracji NF usuwa głównie jony dwuwartościowe oraz większe cząsteczki dając w efekcie wysoką dokładność procesu filtracji wody na poziomie jonowym.

Systemy nanofiltracji wykorzystywany jest w aplikacjach o mniejszych wymaganiach jakościowych w odniesieniu do odwróconej osmozy np. obiegi wody chłodzącej, uzdatnianie wody basenowej, zawracanie strumieni i zamykanie obiegów.

Instalacje stosujemy do uzdatniania wody produkcyjnej, czyli do częściowego odsalanie wody, w celu dekarbonizacji, zmiękczania lub do odzysku wody ze ścieków. Inne zastosowania nanofiltracji to usuwanie specyficznych komponentów, tj. środki koloryzujące z wody przemysłowej, usuwanie pestycydów z wody gruntowej, usuwanie azotanów.

Zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy na stronie kontaktowej

Zainteresowany współpracą z nami?