Technologia nanofiltrace NF

Na czym polega nanofiltracja wody NF?

Technologia nanofiltracji NF usuwa głównie jony dwuwartościowe oraz większe cząsteczki dając w efekcie wysoką dokładność procesu filtracji wody na poziomie jonowym.

System nanofiltracji wykorzystywany jest w aplikacjach o mniejszych wymaganiach jakościowych w odniesieniu do odwróconej osmozy, takich jak obiegi wody chłodzącej, uzdatnianie wody basenowej, zawracanie strumieni i zamykanie obiegów.

Instalacje stosujemy do uzdatniania wody produkcyjnej, czyli do częściowego odsalania wody w celu dekarbonizacji, zmiękczania lub do odzysku wody ze ścieków. Inne zastosowanie nanofiltracji to usuwanie specyficznych komponentów, tj. środków koloryzujących z wody przemysłowej, pestycydów z wody gruntowej czy azotanów.

Schemat nanofiltracji

Nanofiltracja wody – szeroki zakres zastosowań

Nanofiltracja wody jest jednym z najpopularniejszych procesów technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, spożywczym czy biomedycznym. Nanofiltracja gwarantuje redukcję kwasów humusowych oraz niepożądanej barwy, a także cząstkowe zmiękczenie wód powierzchniowych, co jest procesem często wykorzystywanym również w przemyśle papierniczym i metalurgicznym.

Nanofiltracja znajduje zastosowanie w przypadku, gdy konieczne jest znalezienie alternatywy dla procesów odparowania lub odwodnienia prowadzącego do zatężenia strumienia procesowego. Innym atutem nanofiltracji jest odsiew siarczanów od cieczy wtryskowej w przemyśle petrochemicznym przy produkcji ropy naftowej. Dzięki tym właściwościom nie dochodzi do osadzania się kamienia lub korozji, a usuwanie siarczanów zapewnia prawidłową pracę, podczas której zatkanie odwiertów mogłoby spowodować znacznie mniejsze wydobycie oleju.

Jak działają stacje nanofitracji wody?

Odwrócona osmoza jest procesem, który swoje główne zastosowanie znajduje w demineralizacji wody, ponieważ RO prowadzi do nieselektywnego usuwania jonów. W przeciwieństwie do niej, nanofiltracja jest wykorzystywana do redukowania ilości konkretnych składników niepożądanych w całości lub częściowo. Nanofiltracja usuwa przede wszystkim jony wielowartościowe – jony jednowartościowe są usuwane częściowo lub prawie nie są usuwane.

Proces nanofiltracji wykorzystuje także znacznie niższe ciśnienie, niż jest potrzebne podczas procesów odwróconej osmozy, czego konsekwencją jest redukcja zużycia energii i zwiększenie wydajności. W niektórych przypadkach przewagą nanofiltracji jest także pozostawienie pewnej twardości wody. Demineralizacja spowodowałaby zwiększenie korozyjności cieczy, co przełożyłoby się negatywnie na rurociągi dystrybucyjne, obniżając ich żywotność.

Nanofiltracja wody jako rozwiązanie uzdatniania wody

Do zapewnienia prawidłowej pracy wielu firm produkcyjnych niezbędne jest dostarczenie wody spełniającej określone normy i kryteria. W takich sytuacjach jedynie odpowiednio wyselekcjonowany proces uzdatniania będzie w stanie zapewnić surowiec wykorzystywany na przykład w przemyśle spożywczym, rozcieńczalnik w przemyśle chemicznym czy środek myjący znajdujący szersze zastosowanie. Nanofiltracja wody NF stanowi jedno z najczęściej wykorzystywanych rozwiązań dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego ze względu na wzrost znaczenia membran podczas procesów produkcji wysokospecjalistycznych mieszanin chemicznych.

Nanofiltracja wody – dlaczego warto się nią zainteresować? Kluczowe korzyści

Nanofiltracja jest procesem, którego istota polega na usunięciu z cieczy jonów dwuwartościowych oraz jednowartościowych o większej budowie, jak metale ciężkie. Ogromną zaletą tej technologii jest możliwość wykorzystania jej jako procesu odwróconej osmozy, przy użyciu większego „oczka” podczas filtracji. Co więcej, podczas nanofiltracji wody, wykorzystywane jest mniejsze ciśnienie niż podczas RO, dzięki czemu możliwe jest znaczne zredukowanie stopnia zagniwania.

Technologia nanofiltracji wody zakłada wykorzystanie membran jonoselektywnych, które rozpoznają nie tylko wielkość, ale również rodzaj jonów znajdujących się w cieczy. Podczas procesu możliwe jest skuteczne wyeliminowanie takich zanieczyszczeń jak makrocząsteczki, bakterie E. coli, białka, koloidy, oleje, małe związki chemiczne i wirusy.

Tak oczyszczona woda wykorzystywana jest w wielu gałęziach przemysłu jako podstawa do dalszych procesów produkcyjnych. Nanofiltracja wody wykorzystywana jest również wszędzie tam, gdzie konieczne jest wyeliminowanie takich substancji jak pestycydy, węglany wapnia czy azotany. Co ważne, mimo zachodzących procesów filtracyjnych oczyszczona woda zachowuje swój optymalny poziom minerałów, jakie spotkać można na przykład w wodzie alkalicznej.

Skuteczna technologia nanofiltracji wody

Nanofiltracja wody to wielostopniowy system, którego efektem jest czysta, pozbawiona zawiesin, wirusów czy niechcianych związków chemicznych ciecz, gotowa do wykorzystania np. na potrzeby branży energetycznej. Technologia nanofiltracji wody opiera się na działaniu membrany NF, a także systemach filtracji wstępnej, składającej się z filtrów uzdatniających ciecz – to wszystko nim jeszcze trafi do głównej membrany. Nanofiltracja wody jest procesem o cechach zbliżonych do odwróconej osmozy wykorzystującej siłę ciśnienia, a także odwróconej osmozy, której istotą jest dyfuzja. Nadrzędnym celem wykorzystania tego rodzaju filtracji jest rozdzielenie mieszanin gazowych od ciekłych.

Nanofiltracja wody jest niezwykle skutecznym i wydajnym procesem oczyszczania cieczy. Skutecznie zmniejsza poziom zasolenia, eliminuje metale ciężkie, redukuje poziom azotanów i siarczanów, pozbawia wodę mętności i zabarwień, a także skutecznie dezynfekuje, usuwając z niej również bakterie i wirusy. Ponadto zmiękczanie wody za pomocą procesu nanofiltracji wpływa na obniżenie ilości sodu. Nanofiltracja jest procesem nie wykorzystującym żadnych środków chemicznych, pozostawiając w wodzie szereg wartościowych minerałów, a także zachowując jej naturalne pH.

[stm_sidebar sidebar=”577″]

Zainteresowany współpracą z nami?