Nanofiltracja NF

zmniejszone (8)

Nanofiltracja NF

Technologia nanofiltracji NF usuwa głównie jony dwuwartościowe oraz większe cząsteczki dając w efekcie wysoką dokładność procesu filtracji wody na poziomie jonowym.

Systemy nanofiltracji wykorzystywany jest w aplikacjach o mniejszych wymaganiach jakościowych w odniesieniu do odwróconej osmozy np. obiegi wody chłodzącej, uzdatnianie wody basenowej, zawracanie strumieni i zamykanie obiegów.

Instalacje stosujemy do uzdatniania wody produkcyjnej, czyli do częściowego odsalanie wody, w celu dekarbonizacji, zmiękczania lub do odzysku wody ze ścieków. Inne zastosowania nanofiltracji to usuwanie specyficznych komponentów, tj. środki koloryzujące z wody przemysłowej, usuwanie pestycydów z wody gruntowej, usuwanie azotanów.

Nanofiltracja NF w przemyśle

Jednym z najpopularniejszych procesów technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, wykorzystywanych w przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, spożywczym, czy biomedycznym jest nanofiltracja. Proces ten gwarantuje redukcję kwasów humusowych oraz niepożądanej barwy, a także cząstkowe zmiękczenie wód powierzchniowych, co jest procesem często wykorzystywanym również dla przemysłu papierniczego i metalurgicznego.

Wdrożenie nanofiltracji znajduje zastosowanie, w przypadku gdy konieczne jest znalezienie alternatywy dla procesów odparowania lub odwodnienia prowadzącego do zatężenia strumienia procesowego. Innym atutem nanofiltracji jest odsiew siarczanów od cieczy wtryskowej w przemyśle petrochemicznym, przy produkcji ropy naftowej. Dzięki tym właściwościom nie dochodzi do osadzania się kamienia oraz korozji, a usuwanie siarczanów zapewnia prawidłową pracę, podczas której zatkanie odwiertów, mogłoby spowodować znacznie mniejsze wydobycie oleju.

Stacje nanofiltracji

Odwrócona osmoza jest procesem, który swoje główne zastosowanie znajduje w demineralizacji wody, ponieważ RO prowadzi do nieselektywnego usuwania jonów. W przeciwieństwie do niej nanofiltracja jest wykorzystywana do redukowania ilości konkretnych składników niepożądanych w całości lub częściowo. Nanofiltracja usuwa przede wszystkim jony wielowartościowe – jony jednowartościowe są usuwane częściowo lub prawie nie są usuwane.

Proces nanofiltracji wykorzystuje także znacznie niższe ciśnienie, niż jest potrzebne podczas procesów odwróconej osmozy, czego konsekwencją jest redukcja zużycia energii i zwiększenie wydajności. W niektórych przypadkach przewagą nanofiltracji jest także pozostawienie pewnej twardości wody. Demineralizacja spowodowałaby zwiększenie korozyjności cieczy, co przełożyłoby się negatywnie na rurociągi dystrybucyjne, obniżając ich żywotność.

Uzdatnianie wody do celów przemysłowych

Do zapewnienia prawidłowej pracy wielu firm produkcyjnych niezbędne jest dostarczenie wody spełniającej określone normy i kryteria. W takich sytuacjach jedynie odpowiednio wyselekcjonowany proces uzdatniania będzie w stanie zapewnić surowiec wykorzystywany na przykład w przemyśle spożywczym, rozcieńczalnik w przemyśle chemicznym czy środek myjący znajdujący szersze zastosowanie. Nanofiltracja stanowi jedno z najczęściej wykorzystywanych rozwiązań dla przemysłu petrochemicznego i chemicznego ze względu na wzrost znaczenia membran podczas procesów produkcji wysokospecjalistycznych mieszanin chemicznych.

Zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy na stronie kontaktowej

Zainteresowany współpracą z nami?