Ultrafiltracja wody UF

Proces ultrafiltracji wpisuje się w powszechne dążenie do maksymalnej skuteczności oczyszczania wody, oferując jednocześnie łatwość obsługi i montażu. System ultrafiltracji wykorzystuje się przy produkcji wody pitnej lub jako stację prefiltracyjną przed stacją odwróconej osmozy.

Ultrafiltracja wody – czym jest?

Ultrafiltracja, określana również jako filtracja molekularna, polega na precyzyjnej separacji mikroorganizmów na powierzchni cieczy, np. wszelkich bakterii czy wirusów, oraz cząstek koloidalnych i makromolekuł od wody. UF zatrzymuje również substancje niejonowe. Podczas sterowanego ciśnieniowo procesu dochodzi do przesiewania cząstek o określonych rozmiarach – odpowiednich do wielkości porów i zastosowanej membrany. Ultrafiltracja oprócz zmniejszania ryzyka występowania bakterii jest także doskonałą metodą uzdatniania wody.

W zależności od potrzeb ultrafiltracja może obejmować zarówno elementy wyjątkowo drobne – nawet o wartości 3 kilodaltonów (kDa), jak i większe, na poziomie 150 kDa. Szerokie zastosowanie membran pozwala na oczyszczanie wody w idealnej równowadze pomiędzy odrzuceniem a przepuszczalnością bariery ultrafiltracyjnej.

Ultrafiltracja UF

System ultrafiltracji – membrany

Membrany stosowane są w nowoczesnych systemach UF. Membrana osmotyczna jest w stanie zablokować m.in. większość bakterii i wirusów, gwarantując w efekcie wodę wysokiej jakości. W zależności od jakości doprowadzanej cieczy stosuje się trzy rodzaje membran:

  • membrany spiralne,
  • membrany ceramiczne,
  • membrany cylindryczne.

Za sprawą prostej konstrukcji, systemy modułowe mogą zostać swobodnie rozdzielane pod kątem modernizacji czy konserwacji, nie mając jednocześnie wpływu na wydajność całej instalacji. Co więcej, potencjalne wycieki lokalizowane są automatycznie, co pozwala ograniczyć ewentualne przestoje w działaniu.

Systemy ultrafiltracji są także konsekwentnie zmniejszane, dzięki czemu potrzebują mniejszej powierzchni instalacyjnej. Co więcej, obecne systemy oczyszczania UF wraz z redukcją rozmiarów charakteryzują się lepszą zdolnością odsiewu. Membrany ultrafiltracyjne tworzą skuteczną barierę dla wirusów, koloidów, zawiesin czy innych cząstek. Drobne membrany UF mogą zapewnić ostateczny filtrat o mętności poniżej 0,1 NTU.

Ultrafiltracja wody – zastosowanie

Ultrafiltracja spełnia rygorystyczne wymagania jakościowe obejmujące m.in. instalacje wodociągowe, znajdując zastosowanie w przemyśle i sektorze komunalnym, czemu sprzyja szeroki zakres możliwych procesów. UF może być także stosowana jako forma oczyszczania wstępnego w procesach odwróconej osmozy oraz nanofiltracji. Oczyszczalnie ścieków także korzystają z tej metody usuwania zanieczyszczenia wody. To doskonały sposób na usunięcie zawiesiny oraz znaczną poprawę jakości wody.

UF spełnia także założenia związane z usuwaniem zanieczyszczeń jonowych ze zbiorników wody oraz jej źródeł używanych do zasilania ciągów komunalnych. Przy użyciu membrany, korzystając z metody fizycznego usuwania mikroorganizmów z cieczy, ultrafiltracja pozwala na skuteczne ograniczenie stosowania środków chemicznych.

System ultrafiltracji jest z powodzeniem stosowany także w gospodarstwach domowych, w których korzysta się ze stacji uzdatniania wody. Pozwala na uzyskanie bezpiecznej, pozbawionej bakterii i wirusów cieczy. To świetnie rozwiązanie dla osób, które spożywają duże ilości wody.

Rodzaje ultrafiltracji

Wydzielamy dwa rodzaje UF:

  • ciśnieniowa

Pompa podaje wodę pod ciśnieniem na UF.

  • Podciśnieniowa

Woda jest zasysana przez pompę umieszczoną za modułami UF.

Ultrafiltracja (RO) – szeroka oferta

Skontaktuj się z nami, by poznać szczegóły oferty handlowej i możliwości współpracy. Zapewniamy nie tylko atrakcyjną ofertę cenową i wysoką jakość naszego asortymentu, ale także pełne wsparcie techniczne i doradztwo produktowe w zakresie ultrafiltracji i innych rozwiązań technologicznych. Sprawdź także żywice jonowymienne oraz chemikalia AVISTA do odwróconej osmozy.

Zainteresowany współpracą z nami?