instalacja jonitowa

Instalacje jonitowe

Duża ilość użytkowników wody aby spełnić wymagania dla ich wód technologicznych stosuje technologie jonitowe demineralizacji wody. Dla układów tych regeneracja jonitów jest krytyczna i periodycznie powtarzającą się częścią eksploatacji całego systemu. Kluczowymi wskaźnikami, wobec których staje obsługa w tym kontekście są zużycie chemikaliów do regeneracji, zużycie wody na potrzeby własne, ilość ścieków po regeneracyjnych szczególnie jeśli związane są one z wydatkami na zagospodarowanie odpadów oraz czas regeneracji, który jest zazwyczaj równoważony czasowi wyłączenia instalacji lub ciągu demineralizacji. Wszystkie te aspekty dotyczą zarówno tradycyjnych współprądowych jak i starszych przeciwprądowych systemów regeneracji. Obecnie, dostępna jest nowa technologia, która bardziej efektywnie używa chemikaliów regeneracyjnych, znacząco zmniejsza ilość ścieków i redukuje ujemnie wpływy poprodukcyjne.

System Upcore

Systemu przeciwprądowej regeneracji jonitów z przepływem wody z góry do dołu. Przodujący, bardziej wydajny i ekonomiczny system demineralizacji jonitowej. System UPCORE to przeciwprądowy system regeneracji jonitów z przepływem z dołu do góry, któremu drogę utorowało The Dow Chemical Company.

Zalety systemu UPCORE:

 • prosta konstrukcja,
 • łatwy do obsługi i automatyki,
 • niedrogi,
 • idealny do modernizacji,
 • łatwe tworzenia układów złóż warstwowych,
 • optymalne wykorzystanie objętości wymiennika jonitowego,
 • niewrażliwość na zmiany natężenia przepływu,
 • samooczyszczenie.

Technologia jonitowa stosowana jest w celu zmiękczania i demineralizacji wody, co pozwala na otrzymanie wody o wysokim stopniu czystości. System jonitowy pozwala na całkowite usunięcie kationów i anionów z wody.

UPCORE i złoże warstwowe:
Złoże warstwowe są wydajną i ekonomiczną alternatywą, zamiast stosowania oddzielnych wymienników dla jonitów silnie i słabo funkcyjnych w ciągu demineralizacji.

Stosując złoża warstwowe, potrzeba mniej wymienników jonitowych a sprawność chemiczna regeneracji jest zwiększona.

Układ ze złożem warstwowym jest wysoce ekonomicznie wydajnym sposobem dla uzyskania korzyści związanych z wysoką zdolnością wymienną jonitów i usunięciem związków organicznych przez anionit słabozasadowy dla zabezpieczenia i zoptymalizwoania zdolności wymiennej i żywotności anionitu silnie zasadowego. Wzmacnie to system z uwagi na zdolność usuwania krzemionki.

Zalety układu ze złożem warstwowym:

 • potrzeba mniej wymienników,
 • wysoka całkowita sprawność chemiczna (85%-95%),
 • wysoka zdolność wymienna anionitu słaby zasadowego,
 • optymalne usuwanie krzemionki przez anionit silnie zasadowy,
 • zwiększona żywotność jonitów ponieważ anionit słabo zasadowy chroni anionit silnie zasadowy przed nieodwracalnymi zanieczyszczeniami substancjami organicznymi,
 • możliwość dostosowania stosunku objętości jonitów do zmiennej jakości wody zasilającej,
 • łatwa modyfikacja istniejących wymienników do systemu złoża warstwowego UPCORE.

Wszystkie korzyści związane z zastosowaniem technologii przeciwprądowej odnośnie jakości wody, ekonomiki i wydajności procesu, bez problemów przynależnych do starszych technologii przeciwprądowych.
Zredukowanie wrażliwości systemu na fluktuację natężenia przepływu wody zasilającej bez żadnego ryzyka, że wyczerpany jonit zanieczyści wysoce zregenerowaną strefę doczyszczającą na wypływie z wymiennika jonitowego.
Mniejsze problemy związane z pojawieniem się podziarna i innych drobnych cząstek, ponieważ w przeciwieństwie do systemów z przepływem roboczym z dołu do góry, złoże jonitowe podlega samooczyszczeniu a drobne cząstki gromadzą się na przeciwnym końcu złoża w stosunku do wylotu z wymiennika.
Większe wykorzystanie zbiornika dla osiągnięcia maksymalnej zdolności wymiennej, ponieważ wymagania odnośnie wolnej przestrzeni są daleko mniejsze niż dla systemów z podtrzymaniem złoża za pomocą wody i powietrza.
Opcja z zastosowaniem złóż warstwowych dla polepszenia efektywności demineralizacji zwiększa żywotność jonitów i pozwala osiągnąć najwyższą jakość wody.

[stm_sidebar sidebar=”577″]

Zainteresowany współpracą z nami?