instalacja jonitowa

Ionexová zařízení

Velký počet uživatelů vody používá pro splnění požadavků na jejich technologické vody ionexové technologie demineralizace vody. Pro tyto systémy je regenerace ionexů důležitou a pravidelně se opakující součástí provozu celého systému. Klíčovými ukazateli, kterým čelí obsluha z tohoto hlediska, jsou spotřeba chemikálií pro regeneraci, spotřeba vody pro vlastní potřeby, množství odpadních vod po regeneraci, zejména pokud jsou spojeny s náklady na využití odpadů, a dobou regenerace, která se obvykle rovná době vypnutí zařízení nebo při demineralizaci. Všechny tyto aspekty se týkají jak klasických proudových, tak i starších protiproudových regeneračních systémů. Nyní je dostupná nová technologie, která efektivnější používá regenerační chemikálie, významně snižuje množství odpadních vod a záporně snižuje vlivy po výrobě.

Systém Upcore – systém protiproudové regenerace ionexů s průtokem vody shora dolů. Vedoucí, výkonnější a ekonomičtější systém ionexové demineralizace. Systém UPCORE je protiproudový systém regenerace ionexů s průtokem shora dolů, který prosadila The Dow Chemical Company.

Přednosti systému UPCORE:

 • jednoduchá konstrukce,
 • snadná obsluha a automatizace,
 • levný,
 • ideální pro modernizaci,
 • snadné tvoření soustav vrstvených loží,
 • optimální využití objemu ionexového výměníku,
 • necitlivost na změny intenzity průtoku,
 • samočištění.

Ionexová technologie se používá pro změkčování a demineralizaci vody, což umožňuje získat vodu s vysokým stupněm čistoty. Ionexový systém umožňuje celkové odstranění kationtů a aniontů z vody.

UPCORE a vrstvené lože:
Vrstvené lože je výkonná a ekonomická alternativa k používání samostatných výměníků pro silně a slabě funkční ionexy během demineralizace.

Při používání vrstvených loží je potřeba méně ionexových výměníků a chemická účinnost regenerace je vyšší.

Systém s vrstveným ložem je vysoce ekonomicky způsob pro dosažení prospěchu spojeného s vysokou výměnnou schopností ionexů a odstraněním organických sloučenin slabě zásaditým aniontem pro zabezpečení a optimalizaci výměnné schopnosti a životnosti silně zásaditého aniontu. Posílí to systém vzhledem ke schopnosti odstranění křemene.

Přednosti systému s vrstveným ložem:

 • je třeba méně výměníků,
 • vysoká celková chemická účinnost (85 %–95 %),
 • vysoká výměnná schopnost slabě zásaditého aniontu,
 • optimální odstraňování křemene silně zásaditým aniontem,
 • zvýšená životnost ionexů, proto slabě zásaditý aniont chrání silně zásaditý aniont proti nevratnému znečištění organickými látkami,
 • možnost přizpůsobení poměru objemu ionexů proměnlivé kvalitě přívodní vody,
 • snadná modifikace stávajících výměníků k systému vrstveného lože UPCORE.

Všechny výhody spojené s použitím protiproudové technologie vzhledem ke kvalitě vody, ekonomice a výkonnosti procesu, bez problémů příslušející starším protiproudovým technologiím.
Snížení citlivosti systém na změny intenzity průtoku přívodní vody bez žádného rizika, že vyčerpaný ionex znečistí vysoce zregenerované dočišťovací pásmo na výtoku z ionexového výměníku.
Menší problémy spojené se vznikem podzrna a jiných drobných částic, protože oproti systémům s pracovním průtokem zespodu nahoru ionexové lože podléhá samočištění a drobné částice se shromažďují na opačném konci lože vzhledem k výstupu z výměníku.
Větší využití nádrže pro dosažení maximální výměnné schopnosti, protože požadavky na volný prostor jsou daleko nižší než pro systémy s udržováním lože pomocí vody a vzduchu.
Možnost s použitím vrstvených loží pro zlepšení efektivity demineralizace zvyšuje životnost ionexu a umožňuje dosáhnout nejvyšší kvality vody.

[stm_sidebar sidebar=“577″]

Máte zájem o spolupráci s námi?