Elektrodeionizace EDI

IONPURE

Elektrodeionizace EDI

Elektrodeionizace je kombinací elektrodialýzy (ED) a demineralizace na ionexových ložích (DI). Díky použití smíšeného systému se dosahuje eliminace nepříznivých jevů doprovázejících každou z těchto metod zvlášť. Elektrodialýza se vyznačovala vysokou spotřebou elektrické energie a nízkou kvalitou koncového produktu při demineralizaci vznikala nutnost použití chemických reagentů a vznikaly agresivní odpadní vody. Pomocí EDI se získává demineralizovaná voda s vysokými kvalitativními parametry, bez používání chemikálií a při nízké spotřebě elektrické energie.

ej.

Technologie elektrodeionizace (EDI) je moderní a zcela automatizovaná metoda dočišťování demineralizované vody

Přednosti

  • úplné odstranění neorganické rozpuštěné látky,
  • vyloučení vzniku agresivních odpadních vod,
  • vysoká výstupní kvalita,
  • malé rozměry zařízení,
  • ekonomický provoz,
  • úplná automatizace,
  • jednoduché a nepřetržité fungování.

Máte zájem o spolupráci s námi?