Tylko woda pozbawiona zanieczyszczeń w tym m.in. toksyn nadaje się do spożycia. Aby wyeliminować z cieczy substancje niepożądane, konieczne jest zastosowanie metod technologii uzdatniania wody. Wodę z powodzeniem można oczyścić przy pomocy związków chemicznych. Jakie to związki i czy mają one wpływ na jakość otrzymanego produktu?

Jak wygląda chemiczne oczyszczanie wody?

Chemiczne oczyszczanie wody polega na wprowadzeniu do cieczy substancji uzdatniającej. Stężenie takiego związku jest dokładnie określone normami. Substancje chemiczne niszczą niepożądane cząsteczki i patogeny, a także zapobiegają powstawaniu nowych.

Chemikalia używane do uzdatniania wody

Jakie chemikalia są stosowane do uzdatniania wody? Czynnikami tymi są najczęściej: chlor, dwutlenek chloru, ozon, brom, kogaulanty, utleniacze, a także kwasy i zasady. Efekt uzdatniania zależy od stężenia środka dezynfekcyjnego oraz czasu jego działania na wodę.

Jaki wpływ mają środki chemiczne do uzdatniania wody?

Czy chemikalia stosowane do uzdatniania wody obniżają jej jakość? Obecna technologia umożliwia dezynfekcję wody przy użyciu produktów, które nie mają większego wpływu na smak czy zapach cieczy. Dodatkowo specjalistyczne normy określają ich maksymalne stężenie, które jest w pełni bezpieczne dla zdrowia oraz nie wywołuje efektów niepożądanych.

Woda uzdatniona chemicznie powinna być spożywana po wcześniejszym przegotowaniu lub filtrowaniu. W tym celu stosuje się nowoczesne metody mechaniczne, takie jak odwrócona osmoza, nanofiltracja czy ultrafiltracja. Schemat działania w każdej z nich jest taki sam – woda pod ciśnieniem jest przepychana  do zbiornika docelowego lub bezpośrednio do sieci przez membranę, która przepuszcza jedynie cząsteczki o pożądanej wielkości. W ten sposób otrzymuje się oczyszczoną ciecz gotową do dalszego przetwarzania.

[stm_sidebar sidebar=”577″]

Zainteresowany współpracą z nami?