Woda demineralizowana spełnia kryteria stawiane podczas przeprowadzania procesów, w których wymagana jest obecność cieczy o najwyższym stopniu czystości. Zanieczyszczenia w wodzie wpływają na jakość produktów, w których wykorzystywana jest woda. Mogą one wchodzić w niepożądane reakcje z materiałami, z których zbudowane są instalacje przemysłowe oraz pozostawiać osad uniemożliwiający poprawną pracę układów. Na czym polega demineralizacja i gdzie stosuje się tak oczyszczoną wodę?

Demineralizacja wody – co to jest?

Demineralizacja wody polega na znacznym obniżeniu lub całkowitym usunięciu zawartości substancji nieorganicznych, czyli cząsteczek soli, minerałów oraz innych jonów. Pozwala na otrzymanie roztworu składającego się wyłącznie z cząsteczek wody.

Ta obojętna chemicznie ciecz niweluje powstawanie osadu oraz chroni przed korozją. Woda demineralizowana znajduje zastosowanie w procesach technologicznych w branży przemysłowej, na przykład przy zasilaniu kotłów parowych, produkcji zaawansowanej elektroniki, w przemyśle chemicznym oraz jako czynnik chłodzący elementy maszyn. Dodatkowo znajdziemy ją w płynach akumulatorowych, płynach do spryskiwaczy, w układach chłodniczych czy nawilżaczach powietrza.

Proces demineralizacji wody – jak wygląda?

W zależności od obranej metody proces demineralizacji wody opiera się na dwóch scenariuszach. Pierwsza wariant to zablokowanie drogi, a następnie wydalenie z układu składników innych, niż cząsteczki wody. Jest to możliwe dzięki stosowaniu filtrów o niezwykle drobnej siatce. Drugi sposób polega na wyizolowaniu jonów niepożądanych związków chemicznych i przemieszczeniu ich poza układ.

Demineralizacja wody – metody

Jedną z najczęściej spotykanych metod wykorzystywanych w procesie demineralizacji wody jest odwrócona osmoza. Ciecz pod wpływem ciśnienia zostaje przeciśnięta przez membranę z siatką o szczelinach wielkości wynoszącej nawet 0,0001 mikrometra, zatrzymując tym samym większość zanieczyszczeń. Przefiltrowana woda zawiera w 98-100% jedynie cząsteczki wody.

Inna często stosowana metoda to wymiana jonowa. Przeprowadza się ją przy użyciu żywic jonowymiennych – jonitów, które pochłaniają wybrane zanieczyszczenia w postaci jonowej i zamieniają na inne, obojętne dla roztworu. W ten sposób z wody znikają wszystkie zawarte w niej wcześniej sole, zostając jednocześnie zastąpionymi równoważną liczbą jonów wodorowych i wodorotlenowych, tworzących cząsteczki wody.

Kolejnym sposobem demineralizacji wody jest elektrodejonizacja. Ta nowoczesna technologia stanowi połączenie dwóch innych metod uzdatniania wody: elektrodializy oraz demineralizacji na złożach jonowych.

Destylacja a demineralizacja wody – jakie są różnice?

Destylacja i demineralizacja wody to zupełnie różne pojęcia. Destylacja polega na podgrzaniu wody do temperatury wrzenia, skondensowaniu powstałej pary i ponownym zgromadzeniu cieczy. Stosuje się ją na przykład do odsalania wody morskiej. W ten sposób można pozbyć się z wody zanieczyszczeń, jednak w dalszym ciągu będą pozostawać w niej minerały. Aby całkowicie usunąć z cieczy pozostałe jony innych pierwiastków, należy zastosować wcześniej wymienione metody demineralizacji.

Demineralizacja wody w domu

Nowoczesna technologia sprawia, że wodę demineralizowaną można otrzymać również w warunkach domowych. Jak to możliwe? Odwrócona osmoza jest wykorzystywana w domowych instalacjach filtrujących. Powstałą w niej wodę demineralizowaną można wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem. Należy jednak pamiętać, że aby woda była w pełni oczyszczona, konieczne jest pozbycie się wszystkich substancji poza cząsteczkami wody, dlatego nie nadaje się ona do spożycia. Aby było to możliwe, wystarczy wyposażyć system w specjalny wkład mineralizujący, który uzupełni ciecz o utracone podczas wcześniejszej filtracji składniki.

Szukasz przemysłowych rozwiązań umożliwiających proces demineralizacji wody? A może planujesz montaż domowej instalacji filtrującej? Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej szczegółów!

[stm_sidebar sidebar=”577″]

Zainteresowany współpracą z nami?