Kariera

Hand writing the words Team Work on virtual screen - Team work concept

Poszukiwany kandydat na stanowiskoMiejsce pracy: Mazańcowice (k. Bielsko – Biała)

Zakres obowiązków:

 • nawiązywanie i utrzymywanie długotrwałych i profesjonalnych relacji z kontrahentami na terenie kraju (w branży energetycznej, chemicznej, przemyśle spożywczym i wodociągach)
 • pozyskiwanie nowych klientów – aktywna sprzedaż
 • przygotowywanie i przedstawianie ofert
 • rozpoznawanie potrzeb klientów
 • udział w akcjach marketingowych i promocyjnych
 • stałe badanie rynku
 • działanie zgodnie z najwyższymi standardami etyki biznesowej
 • dbanie o wizerunek firmy
 • bieżące raportowanie
 • wizyty w zakładach produkcyjnych w całej Polsce

Wymagania: 

 • wykształcenie wyższe (preferowane wydziały inżynieria środowiska i pokrewne)
 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku z branży uzdatniania wody lub pokrewnej, znajomość rynku
 • motywacja do pogłębiania wiedzy z zakresu technologii wody
 • ogólna znajomość zagadnień technicznych
 • doświadczenie w sprzedaży B2B
 • doświadczenie w prowadzeniu rozmów biznesowych
 • umiejętność pozyskiwania kontaktów
 • umiejętność planowania i zarządzania czasem
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 • kreatywność, samodzielność i zaangażowanie
 • orientacja na realizację celów i wyników
 • dobra organizacja pracy

Oferujemy: 

 • umowę o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • dodatkowe benefity np. ubezpieczenie medyczne, kartę multisport
 • niezbędne narzędzia pracy (telefon, laptop, samochód służbowy
 • szkolenia z zakresu oferowanych produktów oraz technologii
 • możliwość związania się na dłużej z firmą o stabilnej pozycji na rynku
 • przyjazną atmosferę pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres email: kariera@oriontec.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Osoby biorące udział w rekrutacji prosimy również o:

Zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych jednego z dwóch oświadczeń wskazanych poniżej.

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez Oriontec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz PKPU Oriontec Krzysztof Jasik z siedzibą w Mazańcowicach, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez Oriontec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz PKPU Oriontec Krzysztof Jasik z siedzibą w Mazańcowicach, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów.”

oraz następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Oriontec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. i PKPU Oriontec Krzysztof Jasik z siedzibą w Mazańcowicach,
 2. dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 3. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata,
 4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. odbiorcami danych mogą być podmioty działające na zlecenie administratora tj. upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora oraz podmioty świadczące usługi IT,
 6. dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia przez administratora procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia przesłania dokumentów aplikacyjnych, a w przypadku udzielenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – w okresie 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego,
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez administratora),
 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.”

Zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy na stronie kontaktowej

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres email: