Hand writing the words Team Work on virtual screen - Team work concept

Poszukiwany kandydat na stanowiskoMiejsce pracy: Mazańcowice (k. Bielsko – Biała)

Opis stanowiska:

 • Praca na platformach przetargowych
 • Praca z SIWZ
 • Współpraca z projektantami i technologami przy projektach technicznych ( wsparcie )
 • Analiza kosztowa projektów technicznych ( inwestycyjnych)
 • Rozsyłanie zapytań do dostawców i usługobiorców urządzeń , materiałów
 • Kompletowanie dokumentów wymaganych w SIWZ bądź przez Inwestora
 • Sporządzanie ofert pod kierownictwem prowadzącego projekt
 • Ścisła współpraca z prowadzącymi projekty

Nasze wymagania :

 • Wykształcenie techniczne o specjalności chemia, inżynieria środowiska, ochrona środowiska, energetyka
 • Bardzo dobra komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość języka angielskiego – dodatkowy atut
 • Znajomość programu AutoCad – dodatkowy atut
 • Gotowość do udziału w targach, sympozjach, kongresach

Zapewniamy:

 • Stabilną formą zatrudnienia – umowa o pracę
 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
 • Możliwość rozwoju zawodowego

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres email: kariera@oriontec.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Montaż oferowanych urządzeń;
 • Serwis instalacji w siedzibie klienta;
 • Diagnozowanie i usuwanie awarii, analizowanie przyczyn awarii oraz podejmowanie działań prewencyjnych;
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji serwisowej;

Wymagania: 

 • Prawo jazdy kat. B;
 • Dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych;
 • Samodzielność i inicjatywa w działaniu;
 • Zmysł techniczny, zdolności manualne;
 • Zaangażowanie w powierzone obowiązki;
 • Umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej;
 • Umiejętność obsługi podstawowych narzędzi i elektronarzędzi;

Oferujemy: 

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, zaangażowania i efektów pracy;
 • Niezbędne narzędzia pracy;
 • Szkolenia produktowe;
 • Pracę w profesjonalnym i ambitnym zespole;

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres email: kariera@oriontec.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Osoby biorące udział w rekrutacji prosimy o:

1. Zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych jednego z dwóch oświadczeń wskazanych poniżej:

a) Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez Oriontec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz
PKPU Oriontec Krzysztof Jasik z siedzibą w Mazańcowicach, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

b) Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez Oriontec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz
PKPU Oriontec Krzysztof Jasik z siedzibą w Mazańcowicach, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów.”

2. Oraz następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Oriontec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. i PKPU Oriontec Krzysztof Jasik z siedzibą w Mazańcowicach,
 2. dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 3. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata,
 4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. odbiorcami danych mogą być podmioty działające na zlecenie administratora tj. upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora oraz podmioty świadczące usługi IT,
 6. dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia przez administratora procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia przesłania dokumentów aplikacyjnych, a w przypadku udzielenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – w okresie 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego,
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez administratora),
 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.”

Zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy na stronie kontaktowej

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres email: