Kariera

Hand writing the words Team Work on virtual screen - Team work concept

Poszukiwany kandydat na stanowiskoMiejsce pracy: Mazańcowice (k. Bielsko – Biała)

Zakres obowiązków:

 • wsparcie administracyjno-organizacyjne Zarządu poprzez prowadzenie sekretariatu
 • prowadzenie korespondencji w firmie
 • rejestracja dokumentów w zintegrowanym systemie zarządzania firmą
 • realizacja zadań związanych z przygotowywaniem dokumentacji formalno-prawnej i organizacyjnej oraz prowadzenie spraw związanych z aktualizacją dokumentów Spółki
 • prowadzenie spraw związanych z flotą samochodową
 • prowadzenie spraw ubezpieczeniowych
 • współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami do których przynależy Spółka
 • znajomość przestrzeni publicznej, w której funkcjonuje spółka

Profil kandydata: 

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne lub prawnicze
 • 2 letnie doświadczenie w pracy przy obsłudze biura lub Zarządu
 • umiejętność przygotowywania i oceny dokumentacji
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego jest dodatkowym atutem
 • praktyczna znajomość pakietu Microsoft Office
 • samodzielność i umiejętność działania pod presją czasu
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • wysoka kultura osobista

Oferujemy: 

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na pełen etat
 • możliwość realizacji samodzielnych zadań
 • wsparcie doświadczonych pracowników
 • dofinansowanie karnetów sportowych, ubezpieczenie medyczne
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • możliwość związania się z firmą o stabilnej pozycji na rynku
 • przyjazną atmosferę pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres email: kariera@oriontec.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Osoby biorące udział w rekrutacji prosimy o:

1. Zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych jednego z dwóch oświadczeń wskazanych poniżej:

a) Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez Oriontec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz
PKPU Oriontec Krzysztof Jasik z siedzibą w Mazańcowicach, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

b) Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez Oriontec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz
PKPU Oriontec Krzysztof Jasik z siedzibą w Mazańcowicach, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów.”

2. Oraz następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Oriontec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. i PKPU Oriontec Krzysztof Jasik z siedzibą w Mazańcowicach,
 2. dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 3. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata,
 4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. odbiorcami danych mogą być podmioty działające na zlecenie administratora tj. upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora oraz podmioty świadczące usługi IT,
 6. dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia przez administratora procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia przesłania dokumentów aplikacyjnych, a w przypadku udzielenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – w okresie 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego,
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez administratora),
 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.”

Zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy na stronie kontaktowej

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres email: