Hand writing the words Team Work on virtual screen - Team work concept

Poszukiwany kandydat na stanowiskoMiejsce pracy: Mazańcowice (k. Bielsko – Biała)

Osoba zatrudniona na stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • montaż oferowanych instalacji
 • serwis instalacji w siedzibie klienta
 • dorywczo prace gospodarcze na terenie firmy i na magazynie

Szukamy osób: 

 • przejawiających silną motywację
 • zaangażowanych w powierzone im zadania
 • o wysokiej kulturze osobistej i pozytywnym nastawieniu do klienta
 • posiadających prawo jazdy kategorii „B”
 • dyspozycyjnych

Mile widziane: 

 • wykształcenie techniczne
 • umiejętność czytania rysunku technicznego
 • umiejętność obsługi podstawowych narzędzi i elektronarzędzi
 • zmysł techniczny
 • zdolności manualne
 • pomysłowość w rozwiązywaniu problemów
 • umiejętność pracy zespołowej i indywidualnej
 • uprawnienia energetyczne G1, G2

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres email: malgorzata.blocher@oriontec.pl

Kontakt telefoniczny pod numerem 605505758

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Opis stanowiska:

 • Serwis urządzeń uzdatniających wodę
 • Praca związana z oceną stanu technicznego urządzeń, usuwanie awarii
 • Praca u klienta – gotowość do wyjazdów
 • Prowadzenie wymaganej dokumentacji serwisowej
 • Ocena stanu technicznego urządzeń, diagnostyka usterek
 • Diagnozowanie i usuwanie awarii, analizowanie przyczyn awarii oraz podejmowanie działań prewencyjnych

Wymagania: 

 • Prawo jazdy kat. B
 • Dyspozycyjność i gotowość do wyjazdów służbowych
 • Samodzielność i inicjatywa w działaniu
 • Zmysł techniczny, zdolności manualne
 • Zaangażowanie w powierzone obowiązki
 • Systematyczność i precyzja w działaniu

Oferujemy: 

 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, zaangażowania i efektów pracy
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Szkolenia produktowe
 • Pracę w profesjonalnym i ambitnym zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres email: kariera@oriontec.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Opis stanowiska:

 • Projektowanie urządzeń Stacji Uzdatniana Wody ( SUW) i ścieków
 • Dobór urządzeń technologicznych
 • Opracowywanie dokumentacji technicznej – ruchowej , powykonawczej
 • Udział w realizacji projektów
 • Nadzór nad rozruchem systemów
 • Weryfikacja dokumentacji projektowych oraz ich optymalizacja poprzez tworzenie własnych koncepcji projektowych
 • Branie czynnego udziału w spotkaniach z Inwestorami

Wymagania: 

 • Wykształcenie wyższe techniczne , preferowane w zakresie ochrony środowiska
 • Doświadczenie zawodowe przy projektowaniu instalacji dla obiektów przemysłowych, elektrociepłowni, obiektów użyteczności publicznej
 • Minimum 4 -letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Dobra znajomość oprogramowania inżynierskiego (środowisko AutoCad)
 • Znajomość języka angielskiego
 • Prawo jazdy kat B

Oferujemy: 

 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności, zaangażowania i efektów pracy
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Pracę w profesjonalnym i ambitnym zespole

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres email: kariera@oriontec.pl

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Osoby biorące udział w rekrutacji prosimy o:

1. Zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych jednego z dwóch oświadczeń wskazanych poniżej:

a) Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez Oriontec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz
PKPU Oriontec Krzysztof Jasik z siedzibą w Mazańcowicach, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

b) Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez Oriontec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz
PKPU Oriontec Krzysztof Jasik z siedzibą w Mazańcowicach, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów.”

2. Oraz następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Oriontec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. i PKPU Oriontec Krzysztof Jasik z siedzibą w Mazańcowicach,
 2. dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 3. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata,
 4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. odbiorcami danych mogą być podmioty działające na zlecenie administratora tj. upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora oraz podmioty świadczące usługi IT,
 6. dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia przez administratora procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia przesłania dokumentów aplikacyjnych, a w przypadku udzielenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – w okresie 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego,
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez administratora),
 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.”

Zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy na stronie kontaktowej

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres email: