Koncept team work

Poszukujemy nowych pracowników

Kierownik projektu branża wodno-ściekowa

Zakres obowiązków:

 • realizowanie projektu zgodnie z założonym budżetem i harmonogramem,
 • prowadzenie uzgodnień dotyczących realizacji inwestycji z projektantami, przedstawicielami generalnego wykonawcy i podwykonawcami,
 • bezpośredni nadzór nad realizacją inwestycji – obecność w miejscu budowy, nadzór nad prowadzonymi pracami, bieżąca współpraca na miejscu ze wszystkimi stronami zaangażowanymi w proces,
 • współudział w przygotowywaniu dokumentacji powykonawczej,
 • tworzenie schematów technologicznych w oparciu o założoną technologie procesu uzdatniania wody.

Nasze wymagania:

 

 • doświadczenie zawodowe minimum 2 lata,
 • wykształcenie techniczne, preferowany kierunek studiów – inżynieria środowiska,
 • praktyczna znajomość zagadnień projektowych, odpowiedzialność, umiejętność poszukiwania rozwiązań i podejmowania decyzji,
 • umiejętność tworzenia harmonogramów pracy i kontrola budżetu inwestycji,
 • gotowość do wyjazdów służbowych, zwykle na terenie Polski,
 • znajomość zasad i przepisów w zakresie prowadzenia inwestycji,
 • umiejętność czytania schematów technologicznych i rysunków technicznych,
 • znajomość programów pakietu Office, mile widziane MS Project
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B.

Mile widziane:

 • znajomość programu AutoCAD,
 • znajomość branży uzdatniania wody,

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w stabilnej finansowo firmie,
 • interesującą i pełną ciekawych wyzwań pracę, dającą satysfakcję oraz możliwość rozwoju zawodowego,
 • współpracę z międzynarodowymi liderami w zakresie najnowszych technologii uzdatniania wody,
 • stałe miejsce pracy w siedzibie w Mazańcowicach, wyjazdy służbowe na terenie kraju i za granicę,
 • możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • profesjonalne szkolenia z zakresu oferowanych technologii u producentów dystrybuowanych marek,
 • pracę w młodym i dynamicznym zespole,
 • niezbędne narzędzia do pracy, laptop, telefon, samochód służbowy ( po okresie próbnym również do użytku prywatnego)

 

Osoby biorące udział w rekrutacji prosimy o:

1. Zamieszczenie w dokumentach rekrutacyjnych jednego z dwóch oświadczeń wskazanych poniżej:

a) Oświadczenie do rekrutacji bieżącej:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez Oriontec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz Oriontec Krzysztof Jasik z siedzibą w Mazańcowicach, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

b) Oświadczenie do rekrutacji bieżącej i przyszłej

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez Oriontec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. oraz Oriontec Krzysztof Jasik z siedzibą w Mazańcowicach, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów.”

2. Oraz następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych o treści :

Oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Oriontec spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. i Oriontec Krzysztof Jasik z siedzibą w Mazańcowicach,
 2. dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 3. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata,
 4. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 5. odbiorcami danych mogą być podmioty działające na zlecenie administratora tj. upoważnieni pracownicy i współpracownicy administratora oraz podmioty świadczące usługi IT,
 6. dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia prowadzenia przez administratora procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia przesłania dokumentów aplikacyjnych, a w przypadku udzielenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przyszłych rekrutacji – w okresie 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego,
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez administratora),
 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych.”
[stm_sidebar sidebar=”577″]

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres email: