Uzdatnianie wody, przystosowanie jej właściwości do określonych oczekiwań wobec składu czy zastosowania, opiera swoje skuteczne działanie na kilku technologiach. Wybór właściwej poprzedzony powinien być laboratoryjną analizą, która wskaże, jaka technologia uzdatniania wody będzie w danym przypadku najkorzystniejsza.

Filtracja na węglu aktywnym, napowietrzanie, odwrócona osmoza, odżelazianie czy wymiana jonowa – każda z tych technologii sprawdza się w innym zakresie zadań i wskaźniku jakości wody. Kluczem do sukcesu jest tu wszechstronność i różnorodność formatów – w naszej ofercie zapewniamy materiały, obejmujące wszystkie typy procesów uzdatniających: od ultrafiltracji po elektrodializę.

Największy wybór systemów filtracyjnych

Cechuje nas różnorodność i bogactwo oferty. Współpraca z czołowymi producentami na rynku sprawia, że gwarantujemy wyjątkowy wybór systemów filtracyjnych. Zapewniamy nie tylko standardowe rozwiązania – takie jak powszechnie doceniana technologia odwróconej osmozy. Nasz asortyment to także duży wybór produktów i materiałów przeznaczonych do bardziej zaawansowanych procesów w zastosowaniu przemysłowym.

Instalacje i urządzenia wspierające uzdatnianie wody

Wykorzystując potencjał marki Oriontec możesz liczyć na kompleksową obsługę zamówień i pełną realizację planów. Zapewniając całościowe instalacje zarówno do uzdatniania wody, jak i wsparcia tego procesu spełniamy najbardziej zaawansowane oczekiwania.

Sprzedaż produktów przez Internet pozwala na dostosowanie asortymentu do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. Oferta obejmująca produkty i akcesoria do ultrafiltracji UF, nanofiltracji, odwróconej osmozy, odgazowywania, elektrodejonizacji czy instalacji jonitowych to wyjątkowo szerokie spektrum możliwości uzdatnienia.

Procesy zachodzące przy uzdatnianiu wody

Woda stanowi jeden z najważniejszych surowców niezbędnych do życia, a jej prawidłowe filtrowanie i demineralizacja są niezwykle istotne dla rozwoju miast i przemysłu. Do najważniejszych i najczęściej stosowanych procesów uzdatniających wodę zaliczamy, m.in. odżelazianie, zmiękczanie, demineralizację i procesy membranowe.

Demineralizacja wody

Najważniejszym zadaniem tego procesu uzdatniania wody jest pozbycie się kationów i anionów powstałych przez nadmiar rozpuszczonej soli, co przyczynia się do uzyskania wyższego stopnia czystości i klarowności wody. Pozyskana w ten sposób ciecz stanowi nieodłączny element stosowany w wielu dziedzinach takich jak przemysł farmaceutyczny, spożywczy, gastronomiczny czy kosmetyczny.

Demineralizacja odbywa się za pomocą:

 • odwróconej osmozy,
 • wymiany jonowej,
 • elektrodejonizacji.

Technologie uzdatniania wody – ważne terminy

Aby w pełni zrozumieć procesy, jakie zachodzą podczas uzdatniania wody, czyli przystosowywania jej do użytku, konieczne jest zapoznanie się z podstawowymi terminami technologicznymi.

Uzdatnianie wody rozpoczynamy procesami wstępnymi:

 • CoMag – stanowi sposób na wytrącenie z filtrowanej wody związków koloidalnych. Mineralny obciążnik występuje tu w postaci magnetytu, co zapewnia o szybszą koagulację, sedymentację i flokulację.
 • BioMag – technologia stosowana przy wtórnym oczyszczaniu ścieków, w której mineralny obciążnik ponownie występuje w postaci magnetytu i wykorzystuje go do balastowania konwencjonalnego floku biologicznego.

Po fazach wstępnych ważne, aby nie zaniedbać dalszych zasadniczych działań, na które składają się:

 • Ultrafiltracja – polegająca na separacji bakterii i wirusów, jak również cząsteczek koloidalnych od wody.
 • Nanofiltracja – redukuje siarczany i chlorki z wody pitnej. Częściowo zmiękcza również wodę bez użycia środków chemicznych.
 • Odwrócona osmoza – służy do demineralizacji wody bez użycia takich substancji jak kwas solny czy wodorotlenek sodu.
 • Instalacje jonitowe – proces polegający na zamianie jonów wapnia i magnezu powodujących twardość wody w neutralne jony sodu.
 • Elektrodejonizacja – doczyszczanie wody zdemineralizowanej, to proces polegający na uzyskaniu wody o bardzo wysokich parametrach jakościowych.
 • Elektrodializa odwracalna – proces mający na celu usunięcie z wody soli, za pomocą transportu jonów przez specjalne selektywne membrany.

Flokulacja

Bardzo praktyczny i skuteczny sposób filtracji wody. Pozwala na poprawę jakości oczyszczania cieczy, zwłaszcza w przypadku zastosowania filtrów o dużej gradacji. Istotą procesu flokulacji jest łączenie większej ilości mniejszych cząsteczek w jedną, większą całość, która dzięki swojemu rozmiarowi staje się łatwiejsza do usunięcia. Flokulacja może być wywoływana za pomocą specjalnych środków chemicznych tzw. flokulantów, a także dzięki zastosowaniu procesów fizycznych.

Koagulacja w przemyśle

Podobnie jak flokulacja, koagulacja w przemyśle opiera swój proces filtracji na łączeniu ze sobą mniejszych cząsteczek w większe, zbite całości, które dzięki swojej wielkości są łatwiejsze do wykrycia i usunięcia z filtrowanej cieczy. Ponadto, koagulacja w przemyśle będzie również przydatna, jeśli chcesz pozbyć się z wody metali ciężkich, czy bakterii. Najczęściej wykorzystywana jest w technologiach oczyszczania ścieków, jako proces między oczyszczaniem mechanicznym a biologicznym.

Magnetyt

Jest obciążnikiem mineralnym stosowanym w technologiach Comag i BioMag. Technologie te zostały stworzone przez firmę Evoqua, która jako jedyna stosuje magnetyt. Technologie wykorzystujące magnetyt używane są przy wtórnym oczyszczaniu ścieków (BioMag), a także są sposobem na wytrącenie związków koloidalnych z filtrowanej wody (Comag). Podobną instalacją jest system Actiflo od firmy Veolia, w którym jako obciążnik stosowany jest piasek.

Sedymentacja w przemyśle

Jest to jeden z najpopularniejszych i najskuteczniejszych sposobów na usuwanie z wody zawiesin. Sedymentacja w przemyśle oddziela od cieczy wszystkie cząsteczki, których gęstość jest większa od gęstości wody. Sedymentacja w przemyśle uzależniona jest od takich czynników jak prędkość przepływu wody, jej temperatura, a także stężenie cząsteczek, które znajdują się w filtrowanej cieczy.

[stm_icon_box hide_title_line=”hide_title_line” enable_hexagon=”enable” enable_hexagon_animation=”enable” add_link=”enable” icon=”fa fa-angle-double-right” style=”icon_left” icon_size=”22″ icon_width=”78″ title=”Ultrafiltracja UF” link=”url:http%3A%2F%2Foriontec.pl%2Foferta%2Ftechnologie-uzdatniania-wody%2Fultrafiltracja-uf%2F|||”][/stm_icon_box]
Ultrafiltracja UF
[stm_icon_box hide_title_line=”hide_title_line” enable_hexagon=”enable” enable_hexagon_animation=”enable” add_link=”enable” icon=”fa fa-angle-double-right” style=”icon_left” icon_size=”22″ icon_width=”78″ title=”Odwrócona osmoza RO” link=”url:http%3A%2F%2Foriontec.pl%2Foferta%2Ftechnologie-uzdatniania-wody%2Ftechnologia-odwroconej-osmozy-ro%2F|||”][/stm_icon_box]
Stacja osmozy RO
[stm_icon_box hide_title_line=”hide_title_line” enable_hexagon=”enable” enable_hexagon_animation=”enable” add_link=”enable” icon=”fa fa-angle-double-right” style=”icon_left” icon_size=”22″ icon_width=”78″ title=”Elektrodejonizacja EDI” link=”url:http%3A%2F%2Foriontec.pl%2Foferta%2Ftechnologie-uzdatniania-wody%2Ftechnologia-elektrodejonizacji-edi%2F|||”][/stm_icon_box]
Moduł EDI
[stm_icon_box hide_title_line=”hide_title_line” enable_hexagon=”enable” enable_hexagon_animation=”enable” add_link=”enable” icon=”fa fa-angle-double-right” style=”icon_left” icon_size=”22″ icon_width=”78″ title=”CoMag™” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.oriontec.pl%2Foferta%2Ftechnologie-uzdatniania-wody%2Fcomag%2F|||”][/stm_icon_box]
Technologia uzdatniania wody Comag
[stm_icon_box hide_title_line=”hide_title_line” enable_hexagon=”enable” enable_hexagon_animation=”enable” add_link=”enable” icon=”fa fa-angle-double-right” style=”icon_left” icon_size=”22″ icon_width=”78″ title=”Urządzenie do czyszczenia chemicznego CIP” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.oriontec.pl%2Foferta%2Ftechnologie-uzdatniania-wody%2Furzadzenie-do-czyszczenia-chemicznego-cip%2F|||”][/stm_icon_box]
Czyszczenie chemiczne CIP
[stm_icon_box hide_title_line=”hide_title_line” enable_hexagon=”enable” enable_hexagon_animation=”enable” add_link=”enable” icon=”fa fa-angle-double-right” style=”icon_left” icon_size=”22″ icon_width=”78″ title=”Urządzenie do pomiaru SDI” link=”url:https%3A%2F%2Fwww.oriontec.pl%2Foferta%2Ftechnologie-uzdatniania-wody%2Furzadzenie-do-pomiaru-wskaznika-sdi%2F|||”][/stm_icon_box]
Pomiar wskaźnika SDI
[stm_icon_box hide_title_line=”hide_title_line” enable_hexagon=”enable” enable_hexagon_animation=”enable” add_link=”enable” icon=”fa fa-angle-double-right” style=”icon_left” icon_size=”22″ icon_width=”78″ title=”Nanofiltracja NF” link=”url:http%3A%2F%2Foriontec.pl%2Foferta%2Ftechnologie-uzdatniania-wody%2Fnanofiltracja-nf%2F|||”][/stm_icon_box]
Technologia nanofiltrace NF
[stm_icon_box hide_title_line=”hide_title_line” enable_hexagon=”enable” enable_hexagon_animation=”enable” add_link=”enable” icon=”fa fa-angle-double-right” style=”icon_left” icon_size=”22″ icon_width=”78″ title=”Odgazowywanie membranowe” link=”url:http%3A%2F%2Foriontec.pl%2Foferta%2Ftechnologie-uzdatniania-wody%2Fodgazowywanie-membranowe%2F|||”][/stm_icon_box]
Schemat membranowej redukcji gazów
[stm_icon_box hide_title_line=”hide_title_line” enable_hexagon=”enable” enable_hexagon_animation=”enable” add_link=”enable” icon=”fa fa-angle-double-right” style=”icon_left” icon_size=”22″ icon_width=”78″ title=”Elektrodializa odwracalna EDR” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.oriontec.pl%2Foferta%2Ftechnologie-uzdatniania-wody%2Felektrodializa-odwracalna-edr%2F|||”][/stm_icon_box]
Moduł Nexed
[stm_icon_box hide_title_line=”hide_title_line” enable_hexagon=”enable” enable_hexagon_animation=”enable” add_link=”enable” icon=”fa fa-angle-double-right” style=”icon_left” icon_size=”22″ icon_width=”78″ title=”BioMag™” link=”url:http%3A%2F%2Fwww.oriontec.pl%2Foferta%2Ftechnologie-uzdatniania-wody%2Fbiomag%2F|||”][/stm_icon_box]
Technologia uzdatniania wody BioMag
[stm_icon_box hide_title_line=”hide_title_line” enable_hexagon=”enable” enable_hexagon_animation=”enable” add_link=”enable” icon=”fa fa-angle-double-right” style=”icon_left” icon_size=”22″ icon_width=”78″ title=”Instalacje jonitowe” link=”url:http%3A%2F%2Foriontec.pl%2Foferta%2Ftechnologie-uzdatniania-wody%2Finstalacje-jonitowe%2F|||”][/stm_icon_box]
instalacja jonitowa

Zobacz również inne kategorie z oferty: usługi oraz produkty.

[stm_sidebar sidebar=”577″]

Zainteresowany współpracą z nami?