Usługi diagnostyczne na najwyższym poziomie

Chemistry book and glassware

Usługi diagnostyczne na najwyższym poziomie

Analiza wody wymaga szczególnego połączenia wiedzy, doświadczenia i zasobów technicznych do jej przeprowadzenia. Dysponując pełnym pakietem tych zasobów, oferujemy kompleksowe usługi diagnostyczne, których wspólnym mianownikiem jest jakość. Najwyższy poziom realizacji to jeden z priorytetów Oriontec – łączymy dystrybucje produktów z ich optymalnym wykorzystaniem.

Analiza stanu wody realizowana w ramach diagnostyki obejmuje zarówno badanie składu chemicznego, jak i bakteriologicznego. Barwa, mętność, odczyn pH – podstawowe wskaźniki dotyczące wody pitnej, to tylko podstawa do szerszego zakresu badań.

Usługi diagnostyczne weryfikują stan wody pod kątem azotanów, chloru czy manganu; pozwalając również określić kondycję i żywotność elementów instalacji. W efekcie system odwróconej osmozy czy jego poszczególne fragmenty są oceniane pod kątem prawidłowego działania, możliwości optymalizacji czy zastosowania nowych technologii podwyższających jakość filtrowania.

Diagnostyka wody – sposoby

Usługi diagnostyczne wody świadczone przez Oriontec, to zestawienie popularnych, sprawdzonych i uznanych metod. Dzięki nim odpowiadamy nie tylko na pytanie, jaka woda powstaje na skutek filtracji, ale również, jaka jest różnica pomiędzy różnymi zastosowanymi wariantami.

Analiza wody prowadzona przez Oriontec – od badania pH, przewodności, mętności po zasadowość czy twardość ogólną – to precyzyjna odpowiedź na to, jaki jest jej bieżący stan. Wykorzystując możliwości spektrofotometryczne oraz analizując zasadowość czy metodę miareczkową, zyskujemy i przedstawiamy naszym Klientom zarówno obecną sytuację, jak i możliwości ewentualnej jej poprawy.

Skontaktuj się z naszym działem handlowym oraz technicznym, aby poznać więcej szczegółów naszej oferty.

Świadczymy usługi analizy parametrów fizykochemicznych wody.

Parametry ważne dla odwróconej osmozy RO

 • SDI
 • Żelazo Fe
 • Chlor Cl

Odwrócona osmoza jest najpopularniejszą, aktualnie stosowaną technologią demineralizacji wody. Należy jednak pamiętać, że technologie membranowe są wrażliwe na niektóre parametry fizykochemiczne wody. Dlatego przed zastosowaniem technik membranowych woda powinna być poddana szczegółowej analizie, tak aby zapewnić prawidłową i bezawaryjną pracę w trakcie okresu eksploatacji.

Analiza wody

Profesjonalne sprzęt i wykwalifikowana kadra gwarantuje wysoką dokładność otrzymanych wyników.

Oferujemy analizę następujących parametrów:

 • pH
 • przewodność
 • mętność
 • twardość ogólna
 • zasadowość
 • żelazo, mangan, krzemionka, chlorki, siarczany
 • ChZT (Cr)
 • SDI

Metody analizy

żelazo, mangan, chlorki, siarczany, krzemianka, ChZT (Cr)

tester firmy Lovibond

twardość ogólna 

Zainteresowany współpracą z nami?