XV KONGRESU VODOHOSPODÁŘSKÉHO A ODPADNÍHO

A opět jsme přítomni na sympoziích, veletrzích a kongresech. Vrátili jsme se k aktivitě v těchto oborech.
Ve dnech 12. – 13. října 2021 jsme se zúčastnili 15. KONGRESU VODOHOSPODÁŘSKÉHO A ODPADNÍHO hospodářství v průmyslu, jehož hlavním tématem byly aktuální výzvy vodohospodářského a odpadního hospodářství, na našem stánku jsme hostili potenciální zákazníky a zástupce dalších průmyslových společností.