XV KONGRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ 12-13 października 2021 r.

I znowu jesteśmy obecni na sympozjach, targach, kongresach. Wróciliśmy do aktywności na tych polach.

Wzięliśmy udział w XV KONGRESIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ w przemyśle w dniach 12-13 października 2021 r. Tematem przewodnim były aktualne wyzwania jakie stoją przed gospodarką wodno-ściekową.

Przy naszym stoisku gościliśmy potencjalnych klientów oraz przedstawicieli innych firm branżowych.

Nasz kolega Marek Sadaj wspólnie z naszym wieloletnim kontrahentem poprowadzili wykład nt. zastosowanie nanofiltracji w celu podniesienia efektywności pracy istniejących ciągów jonitowych w procesie demineralizacji wody.

To były dwa, bardzo aktywne biznesowo dni.

Polecamy również