Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców

Klauzula informacyjna dla zleceniobiorców

Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania i zabezpieczania danych oraz kontroli ich przetwarzania w oparciu o art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Oriontec Sp. z o.o. Sp. k. Mazańcowice 57, 43-391 Mazańcowice NIP 937-267-64-77

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  • w celu zawarcia i realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  • oraz w celu monitoringu wizyjnego oraz ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pani/Pana dane mogą być udostępnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa bądź na mocy podpisanych umów powierzenia, a odbiorcami Pani/Pana danych mogą być partnerzy, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję, firmy archiwizujące dokumenty.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.

Administrator Danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Posiada Pan/Pani prawo do:

  • żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • przenoszenia danych
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do podpisania umowy.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

W razie pytań na temat swoich praw możesz w każdej chwili zwrócić się do nas drogą elektroniczną na adres rodo@oriontec.pl bądź przez kontakt telefoniczny +48 603 196 174. W zakładce RODO znajdziesz wnioski do obsługi żądań. Jednocześnie masz prawo wniesienia skargi do właściwego dla nas organu nadzorczego.

Zainteresowany współpracą z nami?