Klauzula Informacyjna – REKRUTACJA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Oriontec Sp. z o.o. Sp. k. Mazańcowice 57, 43-391 Mazańcowice NIP 937-267-64-77

Ponadto, informujemy, że:

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia
  i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji, na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a oraz b RODO.
 2. Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe do chwili zakończenia procesu rekrutacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych. Poza rekrutacją dokumentów co do zasady nie przechowuje się.
 3. W razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane do momentu wycofania zgody.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom niż upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 6. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.
 8. Decyzje dotyczące przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia procesu rekrutacji nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 9. Z powyższych praw możesz skorzystać, kontaktując się z Administratorem dzwoniąc pod nr tel.: +48 603 196 174 lub pisząc na adres e-mail rodo@oriontec.pl.

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji CV poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej rekrutacji (zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO)”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb przyszłych rekrutacji.

…………………………………….

Data, podpis

[stm_sidebar sidebar=”577″]

Zainteresowany współpracą z nami?