Zaproszenie na XVI Kongres Gospodarki Wodno-Ściekowej