Elektrodializa odwracalna. Nowoczesne metody uzdatniania w zawracaniu strumieni wodnych.

Zapraszamy do przeczytania artykułu : Elektrodializa odwracalna. Nowoczesne metody uzdatniania w zawracaniu strumieni wodnych.”, który został opublikowany w czasopiśmie Energetyka Cieplna i Zawodowa.