Elektrodializa odwracalna. Nowoczesne metody uzdatniania w zawracaniu strumieni wodnych.